Класация по области за 8 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,01¢

-3,87¢

-0,47¢

-8,347

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,56¢

-0,82¢

-1,18¢

-4,568

3 =

Emilia-Romagna

-1,42¢

-1,15¢

-0,94¢

-3,513

4 +1

Sardegna

-2,33¢

-3,73¢

3,32¢

-2,743

5 +1

Lombardia

-0,43¢

-0,09¢

-0,81¢

-1,337

6 +8

Basilicata

-0,37¢

-0,20¢

-0,35¢

-0,911

7 -3

Valle d'Aosta

0,13¢

-0,93¢

0,00¢

-0,800

8 +1

Campania

1,11¢

-0,95¢

0,32¢

0,476

9 -2

Lazio

0,69¢

-0,06¢

-0,12¢

0,508

10 -2

Toscana

-0,09¢

0,60¢

0,35¢

0,866

11 -1
Sicilia
-0,47¢
-1,67¢
3,02¢
0,889
12 -1
Piemonte
1,58¢
0,99¢
-0,36¢
2,206
13 -1
Trentino-Alto Adige
-0,06¢
0,91¢
1,63¢
2,473
14 -1
Puglia
1,45¢
1,36¢
0,21¢
3,021
15 =
Molise
2,15¢
1,88¢
-0,08¢
3,954
16 +1
Liguria
2,01¢
1,02¢
1,35¢
4,374
17 -1
Marche
0,53¢
2,70¢
1,31¢
4,536
18 +1
Calabria
3,36¢
0,49¢
1,13¢
4,987
19 -1
Abruzzi
1,32¢
2,70¢
1,15¢
5,165
20 =
Umbria
3,24¢
5,38¢
2,10¢
10,712

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.