Класация по области за 5 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-4,33¢

-4,68¢

0,00¢

-9,017

2 -1

Veneto

-3,81¢

-4,26¢

-0,49¢

-8,560

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,86¢

-1,33¢

-1,74¢

-6,923

4 +2

Emilia-Romagna

-1,30¢

-1,03¢

-1,02¢

-3,360

5 -1

Trentino-Alto Adige

-2,12¢

-2,39¢

2,37¢

-2,148

6 +2

Lombardia

-0,63¢

-0,22¢

-1,10¢

-1,948

7 =

Campania

0,33¢

-1,03¢

-0,15¢

-0,840

8 -3

Basilicata

0,07¢

-0,89¢

0,17¢

-0,646

9 =

Sardegna

-2,13¢

-1,42¢

3,84¢

0,292

10 +1

Lazio

0,90¢

0,06¢

-0,08¢

0,872

11 -1
Sicilia
-1,04¢
-0,50¢
3,11¢
1,569
12 +5
Piemonte
1,89¢
1,07¢
-0,34¢
2,625
13 =
Toscana
1,02¢
1,57¢
0,44¢
3,032
14 +1
Marche
0,15¢
2,07¢
0,84¢
3,050
15 -3
Puglia
1,52¢
1,54¢
0,23¢
3,296
16 +2
Abruzzi
0,92¢
2,05¢
0,58¢
3,549
17 -3
Liguria
1,89¢
0,44¢
1,43¢
3,761
18 -2
Molise
2,49¢
2,34¢
1,22¢
6,048
19 =
Calabria
2,97¢
1,92¢
1,72¢
6,609
20 =
Umbria
3,27¢
5,11¢
2,77¢
11,141

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.