Класация по области за 9 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,23¢

-4,38¢

0,00¢

-8,617

2 =

Veneto

-3,52¢

-3,69¢

-0,45¢

-7,653

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,16¢

-1,03¢

-1,87¢

-6,058

4 +6

Basilicata

-1,00¢

-1,88¢

-0,15¢

-3,032

5 -1

Emilia-Romagna

-1,00¢

-0,72¢

-1,15¢

-2,874

6 +1

Sardegna

-2,75¢

-3,41¢

3,71¢

-2,456

7 -1

Trentino-Alto Adige

-1,97¢

-2,17¢

2,23¢

-1,910

8 -3

Lombardia

-0,56¢

-0,03¢

-1,25¢

-1,836

9 =

Sicilia

-1,22¢

-2,34¢

3,07¢

-0,490

10 -2

Campania

0,63¢

-0,77¢

-0,26¢

-0,396

11 =
Lazio
0,58¢
-0,17¢
-0,09¢
0,319
12 +7
Calabria
1,33¢
-0,75¢
1,63¢
2,201
13 +3
Molise
1,28¢
0,18¢
0,92¢
2,379
14 -1
Piemonte
1,82¢
1,32¢
-0,51¢
2,626
15 -1
Puglia
1,41¢
1,46¢
0,11¢
2,978
16 -1
Marche
0,58¢
2,02¢
0,79¢
3,393
17 +1
Liguria
2,19¢
-0,20¢
1,68¢
3,680
18 -1
Toscana
1,30¢
2,02¢
0,37¢
3,695
19 -7
Abruzzi
1,60¢
2,86¢
0,55¢
5,020
20 =
Umbria
3,21¢
4,15¢
2,62¢
9,974

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.