Класация по области за 24 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-7,40¢

-6,42¢

0,00¢

-13,817

2 =

Veneto

-3,33¢

-3,28¢

-0,49¢

-7,101

3 +2

Sardegna

-3,82¢

-2,23¢

2,24¢

-3,802

4 =

Campania

-1,25¢

-1,99¢

-0,34¢

-3,575

5 +9

Sicilia

-2,76¢

-4,31¢

3,76¢

-3,308

6 -3

Friuli-Venezia Giulia

-2,00¢

0,57¢

-1,05¢

-2,481

7 +5

Molise

-0,46¢

-2,26¢

0,45¢

-2,269

8 =

Trentino-Alto Adige

-2,06¢

-2,29¢

2,27¢

-2,075

9 -3

Emilia-Romagna

-0,84¢

-0,67¢

-0,16¢

-1,677

10 -3

Lombardia

0,16¢

0,34¢

-1,06¢

-0,549

11 -2
Basilicata
0,75¢
-0,40¢
0,35¢
0,705
12 -2
Lazio
0,37¢
0,48¢
0,03¢
0,882
13 +6
Calabria
1,23¢
-0,65¢
1,01¢
1,592
14 +2
Puglia
1,37¢
0,92¢
-0,05¢
2,235
15 -4
Marche
-0,42¢
1,77¢
1,10¢
2,450
16 -3
Abruzzi
0,50¢
1,51¢
0,59¢
2,594
17 -2
Piemonte
1,49¢
1,47¢
-0,33¢
2,628
18 -1
Toscana
1,07¢
1,96¢
0,14¢
3,165
19 -1
Liguria
1,82¢
1,41¢
1,15¢
4,378
20 =
Umbria
2,36¢
5,29¢
1,82¢
9,471

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.