Класация по области за 25 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,49¢

-3,59¢

-0,51¢

-7,586

2 +4

Friuli-Venezia Giulia

-2,65¢

-0,91¢

-1,24¢

-4,799

3 -2

Valle d'Aosta

-4,23¢

0,12¢

0,00¢

-4,117

4 =

Campania

-0,96¢

-1,45¢

-0,34¢

-2,753

5 +2

Molise

-0,34¢

-2,34¢

0,38¢

-2,301

6 +2

Trentino-Alto Adige

-2,29¢

-2,16¢

2,17¢

-2,273

7 +2

Emilia-Romagna

-0,71¢

-0,51¢

-0,19¢

-1,420

8 -3

Sicilia

-1,41¢

-3,34¢

3,83¢

-0,929

9 -6

Sardegna

-1,80¢

-1,08¢

2,22¢

-0,665

10 =

Lombardia

0,16¢

0,62¢

-1,15¢

-0,362

11 +1
Lazio
0,10¢
0,38¢
-0,06¢
0,426
12 -1
Basilicata
1,19¢
0,58¢
0,42¢
2,186
13 +4
Piemonte
1,34¢
1,31¢
-0,46¢
2,190
14 +1
Marche
0,15¢
1,45¢
1,03¢
2,627
15 -1
Puglia
1,71¢
1,10¢
-0,06¢
2,757
16 =
Abruzzi
0,70¢
2,21¢
0,49¢
3,404
17 +1
Toscana
1,22¢
2,44¢
0,12¢
3,776
18 +1
Liguria
1,83¢
1,55¢
1,13¢
4,504
19 -6
Calabria
2,40¢
1,40¢
0,94¢
4,734
20 =
Umbria
2,00¢
4,73¢
1,79¢
8,508

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.