Класация по области за 27 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,48¢

-7,37¢

0,00¢

-11,850

2 =

Veneto

-3,69¢

-3,81¢

-0,50¢

-8,009

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,58¢

-1,20¢

-1,27¢

-5,050

4 +5

Sardegna

-2,85¢

-2,31¢

2,22¢

-2,937

5 +1

Campania

-0,68¢

-1,90¢

-0,35¢

-2,927

6 +6

Sicilia

-1,60¢

-4,11¢

3,79¢

-1,917

7 -2

Emilia-Romagna

-0,37¢

-0,94¢

-0,17¢

-1,482

8 -1

Trentino-Alto Adige

-1,61¢

-2,00¢

2,24¢

-1,372

9 -1

Lombardia

0,24¢

0,26¢

-1,17¢

-0,666

10 =

Lazio

0,23¢

-0,16¢

-0,05¢

0,022

11 +6
Basilicata
0,75¢
-0,35¢
0,34¢
0,741
12 +1
Marche
-0,35¢
0,94¢
0,98¢
1,570
13 -2
Piemonte
1,45¢
1,27¢
-0,51¢
2,207
14 =
Abruzzi
0,58¢
1,79¢
0,47¢
2,847
15 -11
Molise
1,30¢
1,34¢
0,42¢
3,064
16 =
Puglia
1,74¢
1,59¢
-0,11¢
3,229
17 -2
Toscana
1,50¢
2,00¢
0,11¢
3,613
18 +1
Calabria
2,20¢
0,87¢
1,00¢
4,078
19 -1
Liguria
2,21¢
1,77¢
1,10¢
5,083
20 =
Umbria
2,68¢
5,27¢
1,87¢
9,825

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.