Класация по области за 28 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,56¢

-3,94¢

-0,52¢

-8,024

2 -1

Valle d'Aosta

-4,05¢

-2,30¢

0,00¢

-6,350

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,88¢

-2,28¢

-1,09¢

-6,242

4 +5

Lombardia

-0,14¢

-0,76¢

-1,12¢

-2,015

5 =

Campania

-0,58¢

-0,99¢

-0,38¢

-1,942

6 +1

Emilia-Romagna

-0,26¢

-0,75¢

-0,20¢

-1,214

7 +1

Trentino-Alto Adige

-1,54¢

-1,58¢

2,14¢

-0,973

8 -4

Sardegna

-1,22¢

-0,89¢

2,11¢

0,002

9 +1

Lazio

0,40¢

0,31¢

-0,02¢

0,686

10 +2

Marche

0,00¢

0,57¢

0,95¢

1,514

11 +2
Piemonte
1,39¢
0,65¢
-0,45¢
1,602
12 +2
Abruzzi
0,62¢
1,36¢
0,49¢
2,472
13 -2
Basilicata
1,56¢
1,34¢
0,42¢
3,320
14 +1
Molise
1,81¢
1,21¢
0,44¢
3,459
15 +1
Puglia
2,00¢
1,70¢
-0,05¢
3,657
16 +1
Toscana
1,64¢
2,15¢
0,14¢
3,930
17 -11
Sicilia
0,81¢
0,09¢
3,71¢
4,609
18 +1
Liguria
2,47¢
2,13¢
1,17¢
5,777
19 -1
Calabria
2,94¢
3,50¢
0,89¢
7,339
20 =
Umbria
2,50¢
4,83¢
1,88¢
9,212

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.