Класация по области за 1 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-3,60¢

-5,37¢

0,00¢

-8,967

2 -1

Veneto

-3,23¢

-3,32¢

-0,57¢

-7,117

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,63¢

-2,38¢

-1,13¢

-6,134

4 +1

Campania

-0,74¢

-1,75¢

-0,40¢

-2,889

5 +3

Sardegna

-1,52¢

-1,70¢

2,11¢

-1,119

6 =

Emilia-Romagna

-0,26¢

-0,49¢

-0,24¢

-0,991

7 =

Trentino-Alto Adige

-1,71¢

-1,40¢

2,11¢

-0,991

8 -4

Lombardia

0,52¢

0,46¢

-1,13¢

-0,144

9 =

Lazio

0,04¢

0,03¢

-0,10¢

-0,033

10 +7

Sicilia

-0,99¢

-2,08¢

3,70¢

0,635

11 +2
Basilicata
0,57¢
0,78¢
0,35¢
1,704
12 -2
Marche
-0,18¢
1,11¢
0,94¢
1,875
13 +1
Molise
1,72¢
0,26¢
0,40¢
2,378
14 -2
Abruzzi
0,37¢
1,83¢
0,50¢
2,694
15 -4
Piemonte
1,63¢
1,47¢
-0,35¢
2,746
16 =
Toscana
1,19¢
1,83¢
0,11¢
3,136
17 -2
Puglia
1,70¢
1,56¢
-0,10¢
3,154
18 =
Liguria
1,97¢
1,55¢
1,15¢
4,675
19 =
Calabria
1,63¢
2,38¢
1,03¢
5,037
20 =
Umbria
2,27¢
4,70¢
1,88¢
8,857

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.