Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-3,35¢

-5,40¢

0,00¢

-8,750

2 =

Veneto

-3,63¢

-3,76¢

-0,49¢

-7,884

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,19¢

-0,84¢

-1,31¢

-4,344

4 =

Campania

-0,98¢

-1,79¢

-0,43¢

-3,193

5 +2

Trentino-Alto Adige

-2,01¢

-1,96¢

2,17¢

-1,798

6 -1

Sardegna

-1,67¢

-1,69¢

2,12¢

-1,240

7 -1

Emilia-Romagna

-0,26¢

-0,74¢

-0,20¢

-1,206

8 =

Lombardia

0,24¢

0,18¢

-1,14¢

-0,717

9 +4

Molise

0,17¢

-0,42¢

0,38¢

0,127

10 -1

Lazio

0,26¢

0,39¢

-0,13¢

0,519

11 -1
Sicilia
-0,52¢
-2,53¢
3,71¢
0,666
12 +2
Abruzzi
0,24¢
0,76¢
0,48¢
1,476
13 -2
Basilicata
1,21¢
0,05¢
0,66¢
1,911
14 +1
Piemonte
1,57¢
1,51¢
-0,42¢
2,659
15 +1
Toscana
1,11¢
1,54¢
0,12¢
2,764
16 -4
Marche
0,15¢
1,94¢
1,03¢
3,118
17 =
Puglia
2,11¢
2,08¢
-0,09¢
4,105
18 +1
Calabria
2,38¢
0,42¢
1,38¢
4,179
19 -1
Liguria
1,96¢
1,86¢
1,11¢
4,933
20 =
Umbria
2,95¢
6,00¢
1,93¢
10,884

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.