Класация по области за 14 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Valle d'Aosta

-4,78¢

-2,77¢

0,00¢

-7,550

2 -1

Veneto

-2,94¢

-3,47¢

-0,41¢

-6,816

3 -1

Friuli-Venezia Giulia

-3,12¢

-2,40¢

-1,24¢

-6,755

4 +1

Emilia-Romagna

-0,85¢

-1,52¢

-0,21¢

-2,576

5 +1

Campania

-0,56¢

-1,44¢

-0,48¢

-2,476

6 -2

Lombardia

-0,04¢

-0,12¢

-1,01¢

-1,174

7 +1

Trentino-Alto Adige

-1,37¢

-0,53¢

1,63¢

-0,266

8 -1

Sardegna

-0,82¢

-0,29¢

1,77¢

0,663

9 =

Lazio

0,13¢

0,52¢

0,10¢

0,746

10 +6

Toscana

0,57¢

1,07¢

0,17¢

1,814

11 +1
Puglia
1,09¢
0,99¢
-0,09¢
1,993
12 -1
Piemonte
1,16¢
0,97¢
0,01¢
2,131
13 =
Marche
-0,06¢
0,93¢
1,33¢
2,199
14 -4
Molise
1,12¢
1,22¢
0,60¢
2,938
15 -1
Abruzzi
1,02¢
1,74¢
0,54¢
3,303
16 +2
Liguria
1,03¢
1,83¢
1,39¢
4,249
17 =
Basilicata
2,11¢
2,15¢
0,97¢
5,229
18 -3
Calabria
2,13¢
2,68¢
0,98¢
5,786
19 =
Sicilia
1,17¢
1,74¢
3,14¢
6,057
20 =
Umbria
2,52¢
4,26¢
1,81¢
8,593

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.