Класация по области за 4 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-11,03¢

-8,67¢

0,00¢

-19,700

2 =

Veneto

-3,45¢

-3,97¢

-0,62¢

-8,046

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,49¢

-1,69¢

-1,49¢

-6,658

4 +1

Emilia-Romagna

-0,64¢

-1,69¢

-0,28¢

-2,609

5 -1

Campania

-0,41¢

-1,16¢

-0,56¢

-2,123

6 +1

Trentino-Alto Adige

-1,83¢

-1,19¢

1,40¢

-1,626

7 +1

Lombardia

-0,24¢

-0,17¢

-1,08¢

-1,491

8 -2

Sardegna

-1,72¢

-0,99¢

1,57¢

-1,133

9 =

Lazio

0,54¢

0,90¢

-0,01¢

1,436

10 +1

Piemonte

0,83¢

1,12¢

-0,12¢

1,826

11 +2
Puglia
1,36¢
0,62¢
-0,12¢
1,856
12 +5
Toscana
0,97¢
1,12¢
0,15¢
2,251
13 +1
Abruzzi
0,17¢
2,14¢
0,54¢
2,849
14 -2
Molise
1,16¢
1,29¢
0,50¢
2,944
15 +4
Liguria
0,64¢
0,98¢
1,66¢
3,273
16 -6
Sicilia
0,56¢
0,56¢
3,00¢
4,118
17 -1
Marche
0,94¢
2,03¢
1,23¢
4,204
18 =
Basilicata
2,07¢
1,54¢
0,84¢
4,455
19 -4
Calabria
1,55¢
2,67¢
0,73¢
4,946
20 =
Umbria
3,40¢
5,62¢
1,63¢
10,650

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.