Класация по области за 5 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-7,43¢

-4,87¢

0,00¢

-12,300

2 =

Veneto

-3,55¢

-3,95¢

-0,55¢

-8,050

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,27¢

-1,86¢

-1,58¢

-6,712

4 +1

Campania

-0,72¢

-1,89¢

-0,36¢

-2,973

5 +3

Sardegna

-2,11¢

-2,18¢

1,58¢

-2,704

6 -2

Emilia-Romagna

-0,34¢

-0,83¢

-0,27¢

-1,440

7 -1

Trentino-Alto Adige

-1,62¢

-0,61¢

1,41¢

-0,814

8 -1

Lombardia

0,34¢

0,39¢

-1,06¢

-0,336

9 =

Lazio

0,18¢

0,43¢

0,01¢

0,617

10 +6

Sicilia

-0,21¢

-1,13¢

2,80¢

1,460

11 -1
Piemonte
1,35¢
1,14¢
-0,21¢
2,280
12 +7
Calabria
0,63¢
1,01¢
0,74¢
2,379
13 -2
Puglia
1,68¢
0,85¢
-0,10¢
2,436
14 -2
Toscana
0,97¢
1,89¢
0,18¢
3,043
15 +2
Marche
0,23¢
1,53¢
1,28¢
3,048
16 -3
Abruzzi
0,95¢
1,47¢
0,84¢
3,265
17 +1
Basilicata
2,52¢
0,82¢
0,86¢
4,203
18 -4
Molise
2,15¢
1,66¢
0,50¢
4,309
19 -4
Liguria
1,58¢
1,24¢
1,67¢
4,489
20 =
Umbria
2,25¢
4,06¢
1,63¢
7,940

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.