Класация по области за 11 юни 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-7,17¢

-8,03¢

0,00¢

-15,200

2 =

Veneto

-3,05¢

-3,45¢

-0,76¢

-7,261

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,84¢

-1,13¢

-1,60¢

-5,574

4 =

Campania

-1,32¢

-2,03¢

-0,58¢

-3,926

5 +3

Sardegna

-1,81¢

-2,43¢

1,57¢

-2,666

6 +3

Sicilia

-2,08¢

-2,83¢

3,14¢

-1,773

7 +5

Molise

0,35¢

-2,30¢

0,21¢

-1,737

8 -1

Trentino-Alto Adige

-1,26¢

-1,34¢

1,11¢

-1,489

9 -3

Emilia-Romagna

-0,24¢

-0,91¢

-0,34¢

-1,485

10 -5

Lombardia

-0,02¢

-0,05¢

-1,03¢

-1,100

11 -1
Lazio
0,19¢
0,37¢
0,07¢
0,630
12 +1
Calabria
0,47¢
0,52¢
0,44¢
1,427
13 -2
Piemonte
1,01¢
0,64¢
0,03¢
1,677
14 =
Abruzzi
0,81¢
0,16¢
1,08¢
2,042
15 +1
Puglia
1,91¢
0,60¢
-0,02¢
2,497
16 +1
Toscana
1,28¢
1,51¢
0,30¢
3,098
17 +1
Basilicata
1,21¢
1,03¢
1,27¢
3,515
18 -3
Marche
0,59¢
1,33¢
1,61¢
3,525
19 =
Liguria
1,25¢
0,81¢
2,03¢
4,088
20 =
Umbria
1,74¢
4,78¢
1,98¢
8,495

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.