Класация по области за 30 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,67¢

-5,17¢

0,00¢

-13,833

2 =

Veneto

-3,72¢

-3,56¢

-0,85¢

-8,136

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,90¢

-1,10¢

-1,73¢

-5,731

4 +3

Emilia-Romagna

-1,01¢

-1,56¢

-0,48¢

-3,050

5 +1

Trentino-Alto Adige

-1,53¢

-1,87¢

0,70¢

-2,694

6 -2

Sardegna

-1,86¢

-1,61¢

1,67¢

-1,794

7 -2

Campania

-0,87¢

-0,71¢

-0,12¢

-1,694

8 +3

Lombardia

0,10¢

-0,27¢

-0,92¢

-1,093

9 +1

Sicilia

-0,67¢

-1,03¢

2,00¢

0,301

10 -1

Molise

0,64¢

0,26¢

-0,56¢

0,343

11 +1
Lazio
0,25¢
1,13¢
0,06¢
1,447
12 -4
Basilicata
1,03¢
0,96¢
0,11¢
2,103
13 +3
Toscana
1,23¢
0,83¢
0,07¢
2,133
14 -1
Piemonte
1,13¢
1,02¢
0,18¢
2,330
15 =
Puglia
1,92¢
1,30¢
0,17¢
3,385
16 -2
Abruzzi
0,98¢
1,36¢
1,05¢
3,388
17 +2
Liguria
0,64¢
1,46¢
1,76¢
3,857
18 =
Calabria
1,02¢
2,42¢
0,53¢
3,964
19 -2
Marche
0,68¢
2,00¢
1,44¢
4,123
20 =
Umbria
2,45¢
3,88¢
2,08¢
8,416

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.