Класация по области за 25 ноември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,92¢

-9,75¢

0,00¢

-18,667

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,99¢

-2,94¢

-1,76¢

-8,688

3 =

Veneto

-3,14¢

-3,54¢

-0,64¢

-7,315

4 +2

Trentino-Alto Adige

-1,74¢

-2,13¢

0,01¢

-3,869

5 -1

Sardegna

-1,93¢

-1,98¢

0,06¢

-3,845

6 +1

Emilia-Romagna

-1,49¢

-1,95¢

-0,38¢

-3,817

7 +1

Campania

-0,53¢

-1,56¢

-0,19¢

-2,279

8 +2

Lombardia

0,05¢

-0,19¢

-0,55¢

-0,690

9 -4

Sicilia

-0,92¢

-1,43¢

1,95¢

-0,395

10 +5

Marche

-0,36¢

-0,68¢

1,21¢

0,176

11 =
Lazio
0,04¢
0,20¢
-0,06¢
0,177
12 +1
Abruzzi
0,37¢
-0,16¢
0,55¢
0,761
13 -1
Molise
-0,15¢
-0,15¢
1,11¢
0,816
14 -5
Calabria
-0,07¢
0,78¢
0,79¢
1,493
15 +1
Toscana
0,98¢
0,81¢
0,29¢
2,086
16 +1
Piemonte
0,92¢
1,22¢
0,20¢
2,334
17 -3
Basilicata
0,62¢
1,17¢
0,56¢
2,349
18 +1
Liguria
1,38¢
0,68¢
1,34¢
3,402
19 -1
Puglia
1,99¢
1,45¢
0,04¢
3,473
20 =
Umbria
1,54¢
2,53¢
1,10¢
5,165

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.