Класация по области за 24 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Veneto

-4,48¢

-3,35¢

-1,18¢

-9,012

2 +2

Campania

-1,89¢

-2,45¢

-2,58¢

-6,919

3 +11

Basilicata

1,73¢

-5,53¢

0,03¢

-3,775

4 +4

Lombardia

-0,69¢

-0,30¢

-0,53¢

-1,521

5 +4

Lazio

-0,75¢

-0,90¢

1,02¢

-0,635

6 -1

Liguria

-0,27¢

-0,34¢

0,00¢

-0,611

7 =

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 -2

Piemonte

-0,19¢

-0,39¢

0,61¢

0,035

9 +1

Sardegna

0,02¢

-0,07¢

1,79¢

1,744

10 -8

Molise

-3,00¢

5,35¢

0,00¢

2,350

11 +1
Puglia
2,31¢
2,06¢
-0,48¢
3,888
12 -1
Calabria
1,19¢
1,06¢
1,83¢
4,079
13 =
Friuli-Venezia Giulia
-1,80¢
4,43¢
1,50¢
4,129
14 +1
Trentino-Alto Adige
-1,21¢
0,28¢
5,50¢
4,574
15 +1
Toscana
3,18¢
2,61¢
2,04¢
7,829
16 +1
Abruzzi
2,98¢
3,77¢
1,55¢
8,300
17 +3
Emilia-Romagna
3,84¢
3,98¢
1,50¢
9,320
18 +1
Umbria
3,20¢
4,73¢
2,80¢
10,733
19 -18
Marche
9,50¢
5,70¢
0,00¢
15,200
20 -2
Sicilia
3,68¢
2,81¢
13,05¢
19,537

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.