Класация по области за 11 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-5,39¢

-5,17¢

-1,94¢

-12,500

2 =

Campania

-2,51¢

-4,17¢

-4,42¢

-11,096

3 =

Basilicata

-6,63¢

0,33¢

0,98¢

-5,325

4 =

Lombardia

-1,34¢

-0,53¢

-0,29¢

-2,165

5 =

Lazio

-0,72¢

-0,84¢

1,25¢

-0,308

6 =

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Sardegna

-0,19¢

-1,77¢

3,33¢

1,380

8 +1

Calabria

0,56¢

-1,88¢

2,73¢

1,414

9 -1

Piemonte

1,37¢

1,61¢

0,12¢

3,103

10 +1

Umbria

0,93¢

2,05¢

0,50¢

3,483

11 -1
Trentino-Alto Adige
0,71¢
-0,36¢
6,00¢
6,356
12 =
Puglia
5,07¢
4,85¢
-0,55¢
9,376
13 +3
Abruzzi
0,91¢
-1,12¢
10,55¢
10,340
14 =
Toscana
4,18¢
3,82¢
2,43¢
10,432
15 +2
Friuli-Venezia Giulia
2,61¢
5,29¢
2,80¢
10,700
16 -3
Molise
-6,10¢
17,65¢
0,00¢
11,550
17 -2
Liguria
7,61¢
4,79¢
0,00¢
12,400
18 =
Sicilia
2,90¢
2,43¢
13,25¢
18,583
19 =
Emilia-Romagna
11,42¢
13,20¢
2,80¢
27,420
20 =
Marche
14,60¢
16,60¢
0,00¢
31,200

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.