Класация по области за 18 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Campania

-2,41¢

-4,52¢

-4,26¢

-11,186

2 -1

Veneto

-4,89¢

-4,03¢

-1,88¢

-10,795

3 =

Basilicata

-4,27¢

-4,10¢

0,18¢

-8,192

4 =

Lombardia

-0,83¢

-0,08¢

-0,33¢

-1,245

5 +1

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 -1

Calabria

-0,23¢

-2,53¢

2,95¢

0,195

7 =

Lazio

-0,74¢

0,46¢

1,13¢

0,862

8 =

Sardegna

-0,66¢

-1,86¢

3,49¢

0,964

9 +1

Trentino-Alto Adige

-0,59¢

-1,86¢

5,52¢

3,072

10 -1

Piemonte

1,37¢

1,76¢

0,26¢

3,389

11 =
Molise
-8,00¢
15,05¢
0,00¢
7,050
12 +1
Toscana
2,81¢
3,44¢
1,88¢
8,135
13 -1
Abruzzi
-0,72¢
-1,75¢
10,80¢
8,330
14 =
Puglia
5,53¢
5,32¢
-0,45¢
10,397
15 +2
Sicilia
0,41¢
0,57¢
13,45¢
14,423
16 =
Liguria
9,16¢
5,74¢
0,00¢
14,900
17 -2
Friuli-Venezia Giulia
4,64¢
7,36¢
3,10¢
15,100
18 +1
Marche
10,70¢
11,00¢
0,00¢
21,700
19 -1
Umbria
12,02¢
13,22¢
0,70¢
25,933
20 =
Emilia-Romagna
12,10¢
13,78¢
3,10¢
28,980

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.