Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,29¢

-4,22¢

-1,41¢

-9,918

2 =

Lazio

-5,10¢

-5,06¢

0,44¢

-9,726

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,59¢

-2,87¢

0,00¢

-6,457

4 =

Emilia-Romagna

-3,06¢

-3,10¢

0,00¢

-6,160

5 +1

Molise

-2,50¢

-2,90¢

0,00¢

-5,400

6 -1

Campania

-0,49¢

-2,16¢

-2,49¢

-5,138

7 =

Lombardia

-1,31¢

-0,67¢

-1,57¢

-3,550

8 =

Piemonte

-1,87¢

-0,94¢

-0,27¢

-3,081

9 =

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Basilicata

4,30¢

3,90¢

-5,10¢

3,100

11 =
Liguria
1,00¢
3,14¢
0,00¢
4,144
12 =
Abruzzi
3,57¢
3,11¢
-1,15¢
5,530
13 =
Trentino-Alto Adige
-0,06¢
-0,13¢
6,88¢
6,698
14 =
Puglia
6,40¢
3,56¢
-2,13¢
7,833
15 =
Calabria
3,00¢
3,39¢
2,77¢
9,165
16 =
Sardegna
2,20¢
1,51¢
7,34¢
11,054
17 =
Toscana
4,43¢
4,94¢
4,08¢
13,438
18 =
Sicilia
4,91¢
5,11¢
5,85¢
15,877
19 =
Umbria
5,57¢
6,97¢
3,90¢
16,433
20 =
Marche
8,50¢
9,10¢
0,00¢
17,600

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.