Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Friuli-Venezia Giulia

-7,80¢

-6,16¢

0,00¢

-13,957

2 =

Veneto

-5,51¢

-5,55¢

-1,40¢

-12,463

3 =

Lazio

-4,91¢

-5,10¢

0,50¢

-9,506

4 =

Emilia-Romagna

-3,84¢

-3,46¢

0,00¢

-7,300

5 +1

Campania

-0,73¢

-1,57¢

-1,77¢

-4,070

6 -1

Lombardia

-1,27¢

-0,69¢

-2,05¢

-4,012

7 =

Liguria

-2,57¢

-0,64¢

0,00¢

-3,211

8 =

Piemonte

-1,57¢

-0,87¢

-0,18¢

-2,618

9 +1

Molise

-0,15¢

0,10¢

0,00¢

-0,050

10 -1

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Abruzzi
1,17¢
0,90¢
-1,25¢
0,820
12 =
Trentino-Alto Adige
-0,14¢
0,61¢
6,77¢
7,230
13 =
Basilicata
4,62¢
6,27¢
-2,68¢
8,208
14 =
Calabria
2,70¢
2,78¢
3,53¢
9,005
15 =
Umbria
5,22¢
3,77¢
0,70¢
9,683
16 =
Puglia
4,76¢
5,37¢
0,48¢
10,607
17 =
Toscana
4,80¢
4,81¢
4,42¢
14,032
18 =
Sardegna
2,67¢
2,82¢
9,63¢
15,119
19 =
Sicilia
3,08¢
3,65¢
8,65¢
15,377
20 =
Marche
10,70¢
8,20¢
0,00¢
18,900

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.