Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,39¢

-2,56¢

-1,14¢

-7,090

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,73¢

-1,41¢

-1,65¢

-5,789

3 +1

Trentino-Alto Adige

-2,01¢

-0,75¢

-0,85¢

-3,609

4 -1

Emilia-Romagna

-1,38¢

-1,49¢

-0,68¢

-3,554

5 +4

Sicilia

-2,71¢

-3,64¢

3,22¢

-3,127

6 =

Sardegna

-2,00¢

-2,65¢

1,69¢

-2,964

7 +5

Molise

-2,06¢

-0,51¢

0,90¢

-1,666

8 +5

Basilicata

0,58¢

-1,67¢

-0,16¢

-1,255

9 -4

Lombardia

-0,53¢

0,42¢

-0,67¢

-0,776

10 =

Campania

0,69¢

-0,80¢

0,01¢

-0,108

11 -4
Valle d'Aosta
-4,83¢
-3,53¢
0,00¢
0,000
12 -4
Lazio
1,16¢
-0,26¢
-0,74¢
0,159
13 -2
Toscana
-0,09¢
0,35¢
0,09¢
0,339
14 =
Marche
0,25¢
-1,02¢
1,28¢
0,511
15 +1
Calabria
1,88¢
-0,74¢
1,52¢
2,655
16 +1
Abruzzi
1,42¢
1,60¢
0,99¢
4,006
17 -2
Piemonte
2,86¢
2,18¢
-0,04¢
5,003
18 +2
Umbria
1,50¢
0,91¢
2,84¢
5,255
19 -1
Puglia
2,26¢
3,24¢
0,49¢
5,988
20 -1
Liguria
4,34¢
0,80¢
1,48¢
6,615

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.