Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,47¢

-5,80¢

0,00¢

-11,267

2 =

Veneto

-3,97¢

-4,02¢

-0,72¢

-8,712

3 =

Emilia-Romagna

-2,01¢

-2,07¢

-0,95¢

-5,027

4 +2

Friuli-Venezia Giulia

-2,74¢

-0,95¢

-0,82¢

-4,513

5 +2

Trentino-Alto Adige

-2,33¢

-2,25¢

1,30¢

-3,280

6 +3

Lombardia

-0,44¢

-0,06¢

-0,90¢

-1,405

7 +1

Campania

-0,02¢

-0,98¢

-0,34¢

-1,339

8 -3

Sicilia

-1,72¢

-2,23¢

3,08¢

-0,874

9 -5

Sardegna

-1,19¢

-0,91¢

2,32¢

0,217

10 =

Basilicata

0,94¢

0,60¢

-0,35¢

1,192

11 =
Lazio
1,36¢
0,63¢
-0,22¢
1,770
12 +2
Toscana
0,95¢
1,08¢
0,28¢
2,305
13 =
Puglia
1,25¢
1,42¢
-0,04¢
2,633
14 +2
Marche
-0,00¢
2,36¢
1,07¢
3,423
15 +2
Piemonte
2,25¢
1,48¢
-0,24¢
3,486
16 -1
Molise
2,12¢
1,58¢
-0,08¢
3,617
17 -5
Liguria
2,36¢
0,30¢
1,25¢
3,911
18 =
Abruzzi
2,07¢
1,97¢
0,33¢
4,372
19 =
Calabria
2,95¢
2,18¢
1,23¢
6,362
20 =
Umbria
2,17¢
5,14¢
1,88¢
9,191

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.