Класация по области за 19 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,73¢

-5,68¢

0,00¢

-11,417

2 =

Veneto

-3,74¢

-3,63¢

-0,58¢

-7,948

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,27¢

-2,10¢

-1,70¢

-7,066

4 =

Emilia-Romagna

-1,41¢

-1,91¢

-1,04¢

-4,367

5 +1

Lombardia

-1,27¢

-1,07¢

-1,15¢

-3,495

6 +1

Campania

0,36¢

-1,59¢

-0,17¢

-1,402

7 +1

Trentino-Alto Adige

-1,38¢

-1,81¢

2,41¢

-0,783

8 +2

Lazio

0,68¢

0,06¢

-0,17¢

0,571

9 =

Sardegna

-2,45¢

-1,52¢

4,81¢

0,833

10 +1

Basilicata

0,60¢

0,84¢

0,45¢

1,887

11 +2
Piemonte
2,18¢
0,52¢
-0,47¢
2,235
12 =
Puglia
1,20¢
1,06¢
0,06¢
2,321
13 -8
Sicilia
0,12¢
-0,12¢
2,54¢
2,539
14 =
Marche
-0,06¢
2,45¢
0,53¢
2,918
15 +4
Abruzzi
1,19¢
1,51¢
0,45¢
3,149
16 =
Toscana
1,27¢
1,76¢
0,53¢
3,560
17 -2
Liguria
2,04¢
0,20¢
1,67¢
3,899
18 -1
Molise
2,20¢
1,99¢
0,61¢
4,798
19 -1
Calabria
3,04¢
2,32¢
1,90¢
7,262
20 =
Umbria
3,81¢
5,17¢
2,41¢
11,393

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.