Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,98¢

-3,02¢

-0,92¢

-7,921

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,33¢

-1,90¢

-1,99¢

-7,216

3 +1

Emilia-Romagna

-2,73¢

-2,46¢

-1,09¢

-6,285

4 +2

Trentino-Alto Adige

-3,89¢

-1,42¢

1,30¢

-4,009

5 +2

Marche

-1,38¢

-3,62¢

1,37¢

-3,633

6 +5

Lombardia

-0,80¢

-0,19¢

-0,88¢

-1,875

7 +6

Toscana

-0,58¢

-0,20¢

0,44¢

-0,343

8 +2

Valle d'Aosta

-8,07¢

-8,80¢

0,00¢

0,000

9 =

Campania

2,05¢

-0,25¢

0,05¢

1,849

10 +4

Lazio

1,55¢

0,49¢

0,14¢

2,175

11 +6
Abruzzi
0,46¢
2,46¢
0,83¢
3,751
12 -7
Basilicata
2,30¢
2,33¢
-0,21¢
4,427
13 +2
Umbria
1,24¢
0,74¢
2,74¢
4,725
14 +4
Piemonte
2,53¢
2,55¢
-0,30¢
4,786
15 +5
Liguria
2,48¢
1,37¢
1,42¢
5,270
16 -13
Sardegna
0,67¢
1,85¢
2,81¢
5,332
17 -1
Puglia
2,66¢
2,75¢
0,11¢
5,518
18 -6
Calabria
4,69¢
1,63¢
0,43¢
6,747
19 -11
Sicilia
1,88¢
1,25¢
3,71¢
6,836
20 -1
Molise
4,79¢
2,49¢
0,51¢
7,785

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.