Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,43¢

-2,33¢

-1,09¢

-6,850

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,74¢

-1,54¢

-1,50¢

-5,775

3 +1

Trentino-Alto Adige

-1,60¢

-1,03¢

-0,94¢

-3,571

4 +1

Basilicata

-0,86¢

-1,54¢

-0,93¢

-3,324

5 -2

Emilia-Romagna

-1,69¢

-0,85¢

-0,56¢

-3,101

6 =

Sicilia

-2,73¢

-2,94¢

2,70¢

-2,970

7 =

Lombardia

-0,88¢

0,07¢

-0,52¢

-1,324

8 =

Sardegna

-1,30¢

-1,84¢

1,86¢

-1,271

9 =

Campania

0,65¢

-0,71¢

-0,21¢

-0,274

10 =

Valle d'Aosta

-4,60¢

-5,48¢

0,00¢

0,000

11 =
Lazio
1,15¢
-0,46¢
-0,65¢
0,039
12 =
Calabria
1,53¢
-2,38¢
1,22¢
0,378
13 =
Marche
0,48¢
-0,31¢
1,04¢
1,210
14 =
Toscana
0,29¢
0,90¢
0,14¢
1,344
15 +1
Molise
-0,06¢
0,60¢
1,41¢
1,951
16 -1
Abruzzi
0,80¢
0,42¢
1,00¢
2,220
17 =
Umbria
1,46¢
0,65¢
2,68¢
4,790
18 =
Piemonte
2,64¢
2,41¢
0,15¢
5,201
19 =
Puglia
2,05¢
2,78¢
0,38¢
5,216
20 =
Liguria
5,01¢
1,26¢
1,90¢
8,169

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.