Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-7,63¢

-5,77¢

0,00¢

-13,400

2 =

Veneto

-3,25¢

-3,87¢

-0,75¢

-7,869

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,01¢

-0,37¢

-1,59¢

-4,975

4 +3

Trentino-Alto Adige

-1,74¢

-2,84¢

1,22¢

-3,359

5 -1

Campania

-0,56¢

-1,66¢

-0,80¢

-3,028

6 +2

Emilia-Romagna

-0,64¢

-0,96¢

-0,50¢

-2,095

7 -2

Sicilia

-1,55¢

-3,20¢

2,74¢

-2,013

8 -2

Sardegna

-1,33¢

-1,89¢

1,63¢

-1,596

9 +2

Molise

0,53¢

-2,09¢

0,19¢

-1,376

10 -1

Lombardia

0,43¢

0,41¢

-1,08¢

-0,239

11 -1
Lazio
0,08¢
0,54¢
0,10¢
0,710
12 =
Calabria
1,43¢
-0,17¢
0,43¢
1,692
13 +1
Piemonte
1,09¢
1,05¢
0,07¢
2,212
14 +1
Toscana
1,19¢
1,79¢
0,24¢
3,211
15 +2
Puglia
2,29¢
1,07¢
-0,06¢
3,309
16 =
Abruzzi
1,25¢
1,56¢
1,08¢
3,892
17 -4
Basilicata
2,10¢
1,07¢
0,82¢
3,986
18 +1
Marche
0,68¢
2,11¢
1,52¢
4,315
19 -1
Liguria
1,70¢
1,28¢
1,98¢
4,957
20 =
Umbria
2,20¢
5,47¢
2,00¢
9,666

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.