Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-10,77¢

2,57¢

0,00¢

-8,200

2 =

Veneto

-3,03¢

-3,64¢

-0,63¢

-7,295

3 +5

Friuli-Venezia Giulia

-2,68¢

-0,37¢

-0,81¢

-3,863

4 +3

Emilia-Romagna

-1,40¢

-1,29¢

-0,81¢

-3,500

5 -1

Trentino-Alto Adige

-0,74¢

-1,43¢

0,13¢

-2,043

6 =

Campania

-0,62¢

-0,93¢

-0,02¢

-1,569

7 -4

Sicilia

-1,62¢

-2,79¢

2,95¢

-1,457

8 +1

Molise

-0,49¢

-1,38¢

0,94¢

-0,932

9 +1

Lazio

-0,07¢

-0,41¢

-0,40¢

-0,878

10 -5

Sardegna

-0,65¢

-1,67¢

1,55¢

-0,774

11 +3
Toscana
0,63¢
0,65¢
0,00¢
1,285
12 =
Lombardia
1,14¢
1,09¢
-0,68¢
1,556
13 +2
Abruzzi
-0,22¢
0,64¢
1,19¢
1,610
14 -1
Umbria
-0,14¢
1,43¢
0,40¢
1,687
15 -4
Calabria
-0,08¢
1,53¢
0,76¢
2,212
16 =
Marche
0,59¢
0,76¢
1,36¢
2,710
17 +1
Piemonte
1,38¢
1,71¢
0,10¢
3,191
18 +1
Puglia
1,93¢
1,55¢
0,20¢
3,687
19 -2
Basilicata
1,79¢
1,62¢
0,55¢
3,961
20 =
Liguria
3,38¢
2,08¢
1,45¢
6,911

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.