Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Campania

-2,50¢

-4,52¢

-4,26¢

-11,284

2 -1

Veneto

-4,99¢

-4,03¢

-1,88¢

-10,892

3 =

Basilicata

-4,37¢

-4,10¢

0,18¢

-8,292

4 =

Lombardia

-0,88¢

-0,03¢

-0,33¢

-1,238

5 =

Calabria

-0,32¢

-2,52¢

2,69¢

-0,157

6 =

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Lazio

-0,83¢

0,47¢

1,13¢

0,782

8 =

Sardegna

-0,76¢

-1,85¢

3,49¢

0,874

9 +1

Trentino-Alto Adige

-0,69¢

-1,86¢

5,52¢

2,972

10 -1

Piemonte

1,26¢

1,76¢

0,26¢

3,283

11 =
Molise
-8,10¢
15,05¢
0,00¢
6,950
12 +1
Toscana
2,73¢
3,44¢
1,88¢
8,054
13 -1
Abruzzi
-0,82¢
-1,75¢
10,80¢
8,230
14 =
Puglia
5,43¢
5,33¢
-0,45¢
10,303
15 +2
Sicilia
0,31¢
0,70¢
13,45¢
14,457
16 =
Liguria
9,06¢
5,74¢
0,00¢
14,800
17 -2
Friuli-Venezia Giulia
4,54¢
7,36¢
3,10¢
15,000
18 +1
Marche
10,60¢
11,00¢
0,00¢
21,600
19 -1
Umbria
11,92¢
13,22¢
0,70¢
25,833
20 =
Emilia-Romagna
12,00¢
13,80¢
3,10¢
28,900

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.