Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,72 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,27 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,46 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 2,82 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,23 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Хърватия eu 2,73 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,38 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Дания eu 3,22 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00
Египет 0,82 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Естония eu 2,55 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,97 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00
Франция eu 2,95 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,18 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Германия eu 2,81 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Гърция eu 3,19 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,29 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Исландия 3,30 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00
Ирландия eu 2,83 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,19 лв. +0.00 4,08 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Италия eu 3,19 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Йордания 2,38 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,45 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Ливан 2,95 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,20 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Люксембург eu 2,33 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 2,13 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,80 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,05 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Холандия eu 3,40 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,57 лв. +0,01
Норвегия 3,30 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Полша eu 2,22 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Португалия eu 3,06 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,28 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,48 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Словения eu 2,48 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,55 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Швеция eu 2,83 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Швейцария 2,63 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Тунис 0,98 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Турция 2,06 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,20 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Украйна 2,07 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Великобритания eu 2,87 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ