Hodnocení podle provincie

Hodnocení založené na cenách paliva na všech čerpacích stanicích v Itálie

Pořadí Provincie Bezolovnatý Nafta LPG Společný výsledek

1 =

Veneto

-4,89¢

-4,23¢

-2,73¢

-11,839

2 =

Campania

-1,56¢

-2,18¢

-5,35¢

-9,080

3 +7

Basilicata

-1,82¢

-6,45¢

-0,78¢

-9,042

4 -1

Lombardia

-1,29¢

-0,42¢

0,12¢

-1,585

5 -1

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +1

Sardegna

0,87¢

-2,63¢

3,55¢

1,793

7 -2

Lazio

0,05¢

1,54¢

0,90¢

2,494

8 -2

Calabria

1,32¢

-0,93¢

2,21¢

2,599

9 -1

Piemonte

1,44¢

0,56¢

0,86¢

2,857

10 -1

Trentino-Alto Adige

-1,01¢

-0,93¢

5,90¢

3,959

11 =
Liguria
2,07¢
2,46¢
0,00¢
4,522
12 =
Puglia
3,81¢
3,93¢
0,38¢
8,112
13 =
Toscana
3,85¢
2,55¢
1,83¢
8,230
14 =
Abruzzi
0,27¢
-1,49¢
12,05¢
10,830
15 =
Molise
-4,65¢
16,25¢
0,00¢
11,600
16 =
Friuli-Venezia Giulia
3,31¢
5,19¢
4,30¢
12,800
17 =
Emilia-Romagna
4,16¢
5,40¢
4,30¢
13,860
18 =
Sicilia
2,64¢
1,57¢
13,25¢
17,463
19 =
Umbria
15,97¢
10,25¢
-5,00¢
21,217
20 =
Marche
15,60¢
15,20¢
0,00¢
30,800

  1. Všechny čerpací stanice jsou zahrnuty (i ty s přibližnými cenami)
  2. Jsou zahrnuty pouze hlavní paliva - bezolovnatý 95, nafta a LPG
  3. Použije se rozdíl mezi průměrnou cenou pro zemi a palivem na dané čerpací stanici. Rozdíly se sečtou pro každou provincii a vydělí se počtem čerpacích stanic. Tímto způsobem se rozdíl počítá se mezi průměrem za celou zemi a průměrem za danou provincii.
  4. Celkový výsledek je součtem rozdílů cen každého paliva. Hodnocení je založeno na společném výsledku pro každou provincii.
  5. Pořadí se přepočítává každou hodinu! Pokud si všimnete nesprávných cen, poskytněte nám prosím aktuálnější ceny a hodnocení bude ještě přesnější.