<< Октомври 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,462€/л
 ГАЗ: 0,627€/л 
2  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,466€/л
 ГАЗ: 0,627€/л 
3  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,466€/л
 ГАЗ: 0,629€/л 
4  A95: 1,610€/л
 ДИЗ: 1,469€/л
 ГАЗ: 0,629€/л 
5  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,630€/л 
6  A95: 1,605€/л
 ДИЗ: 1,470€/л
 ГАЗ: 0,630€/л 
7  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,473€/л
 ГАЗ: 0,632€/л 
8  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,469€/л
 ГАЗ: 0,632€/л 
9  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,470€/л
 ГАЗ: 0,632€/л 
10  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,470€/л
 ГАЗ: 0,634€/л 
11  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,469€/л
 ГАЗ: 0,636€/л 
12  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,469€/л
 ГАЗ: 0,638€/л 
13  A95: 1,607€/л
 ДИЗ: 1,471€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
14  A95: 1,611€/л
 ДИЗ: 1,475€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
15  A95: 1,612€/л
 ДИЗ: 1,477€/л
 ГАЗ: 0,640€/л 
16  A95: 1,610€/л
 ДИЗ: 1,473€/л
 ГАЗ: 0,640€/л 
17  A95: 1,607€/л
 ДИЗ: 1,469€/л
 ГАЗ: 0,642€/л 
18  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,470€/л
 ГАЗ: 0,643€/л 
19  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,466€/л
 ГАЗ: 0,644€/л 
20  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,470€/л
 ГАЗ: 0,645€/л 
21  A95: 1,599€/л
 ДИЗ: 1,472€/л
 ГАЗ: 0,645€/л 
22  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,473€/л
 ГАЗ: 0,646€/л
23 24 25 26 27 28 29 
30 31