Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,52 лв. +0.00 3,79 лв. +0.00 1,28 лв. +0,01
Андора 3,28 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00
Армения 2,32 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Австрия eu 3,62 лв. +0.00 3,71 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00
Беларус 1,74 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Белгия eu 3,66 лв. +0.00 3,89 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,13 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
България eu 3,27 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Хърватия eu 2,92 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,88 лв. +0,01
Кипър eu 3,33 лв. +0.00 3,68 лв. +0.00
Чехия eu 3,38 лв. +0.00 3,50 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Дания eu 4,04 лв. +0.00 3,86 лв. +0.00
Естония eu 3,74 лв. +0.00 3,56 лв. +0,01 1,62 лв. +0.00
Финландия eu 4,24 лв. +0.00 4,20 лв. +0.00
Франция eu 3,56 лв. +0.00 3,65 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01
Грузия 2,63 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Германия eu 3,58 лв. +0.00 3,83 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Гърция eu 4,12 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Унгария eu 3,08 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Исландия 4,50 лв. +0.00 4,46 лв. +0,01
Ирландия eu 3,68 лв. +0.00 3,75 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,52 лв. +0.00 3,51 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,62 лв. +0.00 3,59 лв. +0,01 1,57 лв. +0.00
Литва eu 3,45 лв. -0,01 3,49 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Люксембург eu 3,22 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Северна Македония 2,78 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,68 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Черна гора 3,08 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,08 лв. +0.00 3,67 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Норвегия 4,40 лв. +0.00 4,33 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00
Полша eu 2,86 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Португалия eu 3,63 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Румъния eu 3,17 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Русия 1,56 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Сърбия 3,01 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Словакия eu 3,49 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,72 лв. +0,01
Словения eu 3,05 лв. +0.00 3,37 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Испания eu 3,63 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00
Швеция eu 3,73 лв. +0,01 4,43 лв. +0,02 2,54 лв. +0.00
Швейцария 4,17 лв. +0.00 4,51 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,61 лв. -0,01 1,18 лв. -0,01
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,46 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Великобритания eu 4,04 лв. +0.00 4,29 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00