Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,54 лв. +0.00 3,54 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,82 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Армения 2,37 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Австрия eu 3,17 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,38 лв. +0.00 3,46 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,61 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
България eu 2,67 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 2,97 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Кипър eu 2,94 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00
Чехия eu 2,95 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Дания eu 4,00 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00
Естония eu 3,39 лв. +0.00 3,10 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,54 лв. -0,03 3,35 лв. -0,03
Франция eu 3,58 лв. -0,01 3,38 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,19 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Германия eu 3,55 лв. +0.00 3,27 лв. +0,01 2,00 лв. +0.00
Гърция eu 3,72 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Унгария eu 3,04 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Исландия 3,97 лв. +0.00 4,01 лв. +0.00
Ирландия eu 3,41 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,71 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,22 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Литва eu 2,92 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Люксембург eu 3,11 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Северна Македония 2,61 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,56 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,10 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,75 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Полша eu 2,96 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,44 лв. +0.00 3,18 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Румъния eu 2,91 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Русия 1,16 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Сърбия 3,23 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Словакия eu 3,16 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Словения eu 2,91 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Испания eu 3,15 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Швеция eu 3,18 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Швейцария 3,74 лв. +0.00 3,88 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Турция 2,45 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,56 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Великобритания eu 3,37 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00