Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,33 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 0,73 лв. +0,01
Андора 2,33 лв. +0,01 2,00 лв. +0.00
Армения 1,42 лв. +0,05 1,36 лв. +0,05 0,61 лв. +0,02
Австрия eu 2,47 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,29 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,98 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,17 лв. +0.00 2,09 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
България eu 2,13 лв. +0,01 2,13 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,71 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Кипър eu 2,46 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Чехия eu 2,49 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Дания eu 3,14 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00
Естония eu 2,78 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,21 лв. +0.00 2,89 лв. -0,01
Франция eu 3,04 лв. +0.00 2,84 лв. +0,01 1,72 лв. -0,01
Грузия 1,55 лв. +0,01 1,51 лв. +0,02 0,75 лв. -0,04
Германия eu 3,00 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Гърция eu 3,21 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Унгария eu 2,40 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Исландия 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00
Ирландия eu 2,92 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,22 лв. -0,01 2,95 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,58 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Литва eu 2,46 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Люксембург eu 2,59 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Северна Македония 2,19 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,65 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00
Молдова 1,91 лв. -0,01 1,56 лв. -0,01 1,01 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,69 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Норвегия 3,22 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Полша eu 2,30 лв. +0,01 2,27 лв. +0.00 1,01 лв. +0,01
Португалия eu 3,33 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Румъния eu 2,23 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,13 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Сърбия 2,60 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Словакия eu 2,67 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,36 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Испания eu 2,70 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Швеция eu 3,12 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00
Швейцария 2,97 лв. +0.00 3,07 лв. -0,01 1,66 лв. +0.00
Турция 1,48 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
САЩ 1,34 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Украйна 1,78 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Великобритания eu 2,93 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00