област Marche, Италия

в област Marche може да заредите в следните населени места:

Auditore(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,959 €/л 1,842 €/л 0,714 €/л 2,190 €/л 1,346 €/кг
Средна за Marche 1,942 €/л 1,832 €/л 0,734 €/л 2,19 €/л 1,292 €/кг
ОбектГрадАдресГорива
Бензиностанция Acton 1Q - Ancona (ex Ancoil) Ancona Strada della Grotta 38 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Ancona Via Colombo Ancona Via Cristoforo Colombo 104/B A95 DSL
Бензиностанция Petroli Marche - Casine di Paterno (ex Petrol Freddara) Ancona SP4 km 5.120 dir. Nord-Est A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Ancona Via Montesicuro Ancona Via Montesicuro 49 A95 DSL
Бензиностанция Falcetta - Torrette (solo metano) Ancona Strada del Carmine 41/A CNG
Бензиностанция Sconosciuta - Passo Varano (ex Eni) Ancona SP7 km 9.000 dir. Sud A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Ancona Asse Nord-Sud dir. Nord (ex Ancoil) Ancona Asse Nord-Sud dir. Nord 4 A95 DSL A98 DSL+
Бензиностанция Carburanti Discount - Baraccola Ancona Variante SS16 Sud A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Carburanti Discount - Ancona Via Montagnola Ancona Via della Montagnola 75 A95 DSL
Бензиностанция Metano 96 - Ancona (solo metano) Ancona Via del Lavoro 2 CNG
Бензиностанция Fattori - Ancona Ancona Via Isonzo 140 A95 DSL
Бензиностанция Iperstaroil - Ancona (ex Auchan) Ancona Via Franco Scataglini 6 A95 DSL
Eni Eni Ancona (AN) Ancona Strada Vecchia del Pinocchio A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Eni Eni Palombina Nuova Ancona Via Flaminia 293 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Ancona Via Pontelungo Ancona Via di Pontelungo 81 A95 DSL
Eni Eni Ancona Via Flaminia Ancona Via Flaminia 41 A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Ancona Via Metauro Ancona Via Metauro A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Ancona SP7 Ancona SP7 km 0.100 dir. Sud-Est A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Baraccola Via Albertini Ancona Via Luigi Albertini 35 A95 DSL DSL+
Esso Esso Baraccola Via Maggio Ancona Via Primo Maggio 148 A95 DSL DSL+
Esso Esso Ancona Largo Pesca Ancona Largo Fiera della Pesca A95 DSL DSL+
IP IP Torrette Ancona SS16 km 294.925 dir. Est A95 DSL
IP IP Station Ancona SS16 Via Albertini, 8 Z.I. Baracco A95 DSL DSL+
IP IP Pontelungo Ancona Via di Pontelungo A95 DSL LPG
IP IP Ancona Via Martiri Ancona Via Martiri della Resistenza 50 A95 DSL
IP IP Ancona Via Brecce Bianche Ancona Via Brecce Bianche 57 A95 DSL
IP IP Angeli di Varano Ancona SP Cameranese km 3.300 dir. Nord-Ovest A95 DSL
IP IP Palombella Ancona SS16 km 298.500 dir. Ovest
IP IP Ancona Via Montagnola Ancona Via della Montagnola 20 A95 DSL
Q8 Q8 Ancona Via Montagnola (ex Esso) Ancona Via della Montagnola 23 A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Station Ancona Ads Conero Est A14 Bologna-Taranto A95 DSL LPG A98+ DSL+
Q8 Q8 Conero Est Numana A14 km 239.000 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
Q8 Q8 Ancona Viale della Vittoria Ancona Viale della Vittoria 12/A A95 DSL
Q8 Q8 Baraccola Ancona Via Primo Maggio 50 A95 DSL LPG CNG DSL+
Q8 Q8 Tavernelle Ancona Asse Nord-Sud A95 DSL LPG CNG
Shell Shell Ancona Via Albertini (ex Eni) Ancona Via Luigi Albertini 36 A95 DSL LPG CNG DSL+
Tamoil Tamoil Baraccola Ancona Via Luigi Albertini 8 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Ancona Via Martiri Della Resistenza A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Ancona Via Giordano Bruno A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Ancona S.S.16 Km301 Pte Lungo A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Greengas - Pesaro (solo metano) Pesaro Via delle Regioni 12 CNG
Бензиностанция Gruppo Ares - Pesaro (solo nautico) Pesaro Strada Tra i Due Porti A95 DSL
Бензиностанция Road Drink Cafè - Pesaro Pesaro Strada di Montefeltro 24 A95 DSL LPG CNG
Eni Eni Station Foglia Est Pesaro A14 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Pesaro Via Regioni Pesaro Via delle Regioni A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Pesaro Strada Montefeltro Pesaro Strada Montefeltro A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Muraglia Pesaro Via Flaminia Vecchia 370 A95 DSL DSL+
Eni Eni Pesaro Via Flaminia Pesaro Via Flaminia 14 A95 DSL DSL+
Eni Eni Pesaro SS Adriatica Pesaro SS Adriatica 20 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Pesaro Via Giolitti Pesaro Via Giovanni Giolitti 114 A95 DSL
Eni Eni Pesaro Via Ponchielli 84 Pesaro Via Amilcare Ponchielli 84 A95 DSL DSL+
Esso Esso Pesaro Strada Adriatica Pesaro Strada Adriatica 141 A95 DSL DSL+
Esso Esso Pesaro Via Ponchielli Pesaro Via Amilcare Ponchielli 69 A95 DSL DSL+
IP IP Pesaro Via Fratti Pesaro Via Antonio Fratti 137 A95 DSL
IP IP Villa Fastiggi (ex TotalErg) Pesaro Strada in Sala 2 A95 DSL
IP IP Foglia Ovest Pesaro A14 km 158.900 dir. Sud-Est A95 DSL LPG
IP IP Pesaro Largo Tre Martiri Pesaro Largo Tre Martiri 6 A95 DSL
IP IP Pesaro Strada Montefeltro Pesaro Strada di Montefeltro A95 DSL LPG
IP IP Marina Bassa Pesaro Strada della Romagna 125 A95 DSL LPG
Q8 Q8 Pesaro Via Regioni Pesaro Via delle Regioni A95 DSL LPG A98 DSL+
Q8 Q8 Borgo Santa Maria Pesaro Strada di Montefeltro 155 A95 DSL A98 DSL+
Q8 Q8 Pesaro Via Cialdini Pesaro Via Enrico Cialdini A95 DSL
Q8 Q8 Pesaro Via Gagarin Pesaro Via Yuri Gagarin 50 A95 DSL
Q8 Q8 Pesaro Strada Adriatica Pesaro Strada Adriatica 38 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Via Gagarin 6 Pesaro Via Yuri Gagarin 6 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Via Pertini (ex IP) Pesaro Via Sandro Pertini A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Via Pertini 2475 Pesaro Via Sandro Pertini 2475 A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Strada Montefeltro (ex Oilone) Pesaro Strada del Montefeltro A95 DSL
Tamoil Tamoil Pesaro Via Gagarin 90 Pesaro Via Yuri Gagarin 90 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Strada Panoramica Pesaro Strada Panoramica Adriatica 2 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pesaro Via Solferino (ex Oilone) Pesaro Via Solferino 200 A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Foglia Ovest Pesaro A14 Bologna-Taranto A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Pesaro S.S.16 Adriatica Km.232+700 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Giannoccoli - Baia del Re Fossosejore (ex Toccacieli) Fano Strada Nazionale Adriatica Nord 71 A95 DSL LPG
Бензиностанция Dr Trasporti - Cuccurano (solo metano) Fano Via Provinciale CNG
Бензиностанция Carburanti Discount - Tombaccia Fano Via della Tombaccia 13 A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Fano Fano SS3 km 281.800 dir. Nord-Est A95 DSL
Бензиностанция Oilone - Bellocchi Fano Via Luigi Einaudi A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Pontesasso Energy - Ponte Sasso Fano Strada Nazionale Adriatica Sud A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Auchan - Bellocchi Fano Via Luigi Einaudi 30 A95 DSL
Бензиностанция Vitali S. - Fano (solo metano) Fano Viale Piceno 50 CNG
Eni Eni Fano (PU) Fano S.S. 16 Adriatica km 247+255 A95 DSL
Eni Eni Fano Viale Mattei Fano Viale Enrico Mattei 28 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Metaurilia Fano Via SNAS 126 A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Fano Via Pisacane (ex Agip) Fano Via Pisacane 92 A95 DSL DSL+
Esso Esso Fano Via Roma Fano Via Roma 181 A95 DSL DSL+
Esso Esso Fano Via Einstein Fano Via Albert Einstein 40 A95 DSL LPG
IP IP Station Fano S.S.78 Fano-Grosetto Km280+881 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Metaurilia Fano SS16 km 255.500 dir. Sud-Est A95 DSL
IP IP Station Fano Via Flaminia, 1 A95 DSL DSL+
IP IP Fano Via Papiria Fano Via Papiria 25 A95 DSL
IP IP Station Fano E78 Fano-Grosseto Km 276+658 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Fenile Fano Via del Mulino 7 A95 DSL
IP IP Torno di Fano Fano SS73bis km 104.000 dir. Est A95 DSL LPG
IP IP Fano (PU) Fano S.S. 16 Adriatica Nord 15/A A95 DSL
IP IP Chiaruccia Fano SS73bis km 108.200 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG
IP IP Fano Viale Romagna Fano Viale Romagna 40 A95 DSL
IP IP Fano Via Albani Fano Via Canale Albani 17 A95 DSL
Q8 Q8 Fano Fano Viale Sandro Pertini 1 A95 DSL A98 DSL+
Tamoil Tamoil Sant'Orso (ex IP) Fano Via Bellandra 94 A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Fano SS16 km 246.999 (ex IP) Fano SS16 km 246.999 dir. Sud-Est A95 DSL
Tamoil Tamoil Fano Lung. Mediterraneo (solo nautico) Fano Lungomare Mediterraneo DSL
Tamoil Tamoil Fano Viale Piceno Fano Viale Piceno 36 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Fano Viale Romagna A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Fano Fz.Marotta Str.Naz.Adriatica A95 DSL LPG DSL+
Tesla Tesla Fano, Italy Fano 2/A Via Luigi Einaudi EV
Бензиностанция Celani - Marino del Tronto (solo metano) Ascoli Piceno Via Navicella 123 CNG
Бензиностанция Retitalia - Ascoli Piceno Ascoli Piceno Viale Luigi Luciani 3 A95 DSL
Бензиностанция M Carburanti - Ascoli Piceno (ex Vaspm) Ascoli Piceno Viale dei Mutilati del Lavoro A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Ascoli Piceno Ascoli Piceno Via delle Zeppelle 99 A95 DSL
Eni Eni Ascoli Piceno Superstrada Ascoli Piceno Superstrada Ascoli-Mare A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Ascoli Piceno Via Girasoli 41 Ascoli Piceno Via dei Girasoli 41 A95 DSL DSL+
Eni Eni Ascoli Piceno Viale Repubblica Ascoli Piceno Viale della Repubblica 13 A95 DSL DSL+
Eni Eni Ascoli Piceno Via Girasoli 2 Ascoli Piceno Via dei Girasoli 2 A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Ascoli Piceno Viale Treviri Ascoli Piceno Viale Treviri 59 A95 DSL DSL+
Esso Esso Ascoli Piceno Via Mari Ascoli Piceno Via Erasmo Mari 51 A95 DSL DSL+
IP IP Station Ascoli Piceno Loc.Campolungo A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Ascoli Piceno Via Onesti Ascoli Piceno Via Temistocle Calzecchi Onesti 3 A95 DSL
IP IP Ascoli Piceno Circonvallazione Nord Ascoli Piceno Circonvallazione Nord A95 DSL LPG CNG
IP IP Ascoli Piceno Via Commercio Ascoli Piceno Via del Commercio A95 DSL
IP IP Ascoli Piceno Via Zeppelle Ascoli Piceno Via delle Zeppelle 18/C
IP IP Ascoli Piceno Via Tevere Ascoli Piceno Via Tevere 282 A95 DSL
IP IP Ascoli Piceno Via 3 Ottobre Ascoli Piceno Via 3 Ottobre 3 A95 DSL
IP IP Campolungo Via Rugiada Ascoli Piceno Via della Rugiada A95 DSL LPG CNG EV
Q8 Q8 Ascoli Piceno SS4 Ascoli Piceno SS4 km 169.400 dir. Ovest A95 DSL LPG
Q8 Q8 Ascoli Piceno Viale Vellei Ascoli Piceno Viale Sinibaldo Vellei 7/A A95 DSL
Q8 Q8 Ascoli Piceno Via Zeppelle Ascoli Piceno Via delle Zeppelle 190 A95 DSL LPG DSL+
Q8 Q8 Ascoli Piceno Via Commercio Ascoli Piceno Via del Commercio A95 DSL
Shell Shell Ascoli Piceno SS4 km 173.899 (ex Eni) Ascoli Piceno SS4 km 173.899 dir. Nord-Est A95 DSL LPG A98 DSL+
Tamoil Tamoil Ascoli Piceno Via Palude Ascoli Piceno Via della Palude A95 DSL CNG
Tamoil Tamoil Ascoli Piceno (AP) Ascoli Piceno Zona Industriale Campolungo A95 DSL
Tamoil Tamoil Ascoli Piceno Viale Treviri Ascoli Piceno Viale Treviri 209 A95 DSL
Tamoil Tamoil Ascoli Piceno Via Aprutina Ascoli Piceno Via Piceno Aprutina 81 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Ascoli Piceno Viale Indipendenza 73 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Enercoop - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto Via San Giovanni 7/A A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto Via del Mare 228 A95 DSL
Бензиностанция Multicarburanti - Porto d'Ascoli (solo metano) San Benedetto del Tronto Strada delle Macchie 5 CNG
Бензиностанция FastGas - San Benedetto del Tronto (solo gpl) San Benedetto del Tronto Via Liberazione LPG
Eni Eni San Benedetto del Tronto (AP) San Benedetto del Tronto S.P. Allacciante Km 1+235 A95 DSL DSL+
Eni Eni Contrada Sgariglia San Benedetto del Tronto Sopraelevata Ascoli-Mare A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni San Benedetto del Tronto Via Liberazione San Benedetto del Tronto Via Liberazione 26 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni San Benedetto del Tronto Corso Mazzini 183 San Benedetto del Tronto Corso Giuseppe Mazzini 183 A95 DSL DSL+
Esso Esso San Benedetto del Tronto Via Liberazione San Benedetto del Tronto Via Liberazione 173 A95 DSL DSL+
Esso Esso Porto d'Ascoli San Benedetto del Tronto Via Nazario Sauro 73 A95 DSL DSL+
Esso Esso San Benedetto del Tronto Viale Trieste San Benedetto del Tronto Viale Trieste 72 A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto Corso Mazzini San Benedetto del Tronto Corso Giuseppe Mazzini 251 A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto Via San Giovanni San Benedetto del Tronto Via San Giovanni A95 DSL LPG
IP IP San Benedetto del Tronto Via Pasubio San Benedetto del Tronto Via Pasubio A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto Piazza San Filippo San Benedetto del Tronto Piazza San Filippo Neri 13 A95 DSL
IP IP Contrada Sgariglia San Benedetto del Tronto Sopraelevata Ascoli-Mare A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto SS16 km 25.400 San Benedetto del Tronto SS16 km 25.400 dir. Ovest A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto Via Torino San Benedetto del Tronto Via Torino A95 DSL LPG
IP IP San Benedetto del Tronto Via Molo Nord (solo nautico) San Benedetto del Tronto Via Molo Nord
IP IP Porto d'Ascoli San Benedetto del Tronto Via Piave 66 A95 DSL
Q8 Q8 San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto Viale dello Sport 151 A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station San Benedetto del Tronto S.S. Adriatica A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Essepi - Senigallia Senigallia Via Enrico Mattei 23/1 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Enercoop - Senigallia Senigallia SS16 A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Goldengas - Vallone (solo metano) Senigallia Via Della Chiusa 31 CNG
Бензиностанция Petroli Marche - Senigallia Via Sanzio Senigallia Via Raffaello Sanzio 287 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Senigallia Senigallia Via Raffaello Sanzio 263 A95 DSL
Eni Eni Station Senigallia S.S. 16 Via Podesti A95 DSL DSL+
Eni Eni Senigallia Via Bruno Senigallia Via Giordano Bruno 22 A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Bettolelle Senigallia SP360 km 6.847 dir. Nord-Est A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Senigallia Via Sanzio Senigallia Via Raffaello Sanzio 256 A95 DSL DSL+
Eni Eni Senigallia Via Podesti Senigallia Via Francesco Podesti 208 A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Senigallia Senigallia Via Raffaello Sanzio 156 A95 DSL DSL+
Esso Esso Ciarnin (ex Metano Senigallia) Senigallia Via Adriatica A95 DSL CNG DSL+
IP IP Station Senigallia Raffaello Sanzio, 287 A95 DSL DSL+
IP IP Station Senigallia Fr. Brugnecco/Via Corinaldese A95 DSL DSL+
IP IP Station Senigallia Via Podesti, 232 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Brugnetto Senigallia Strada Provinciale Corinaldese 106 A95 DSL LPG CNG
IP IP Senigallia SP360 km 2.242 Senigallia SP360 km 2.242 dir. Nord-Est A95 DSL
IP IP Senigallia Via Podesti 232 Senigallia Via Francesco Podesti 232 A95 DSL LPG
TotalErg TotalErg Station Senigallia Via B.Cellini 78 Bis A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Senigallia Via Podesti, 199 A95 DSL DSL+
Бензиностанция Marzola - Piediripa (solo metano) Macerata Via Domenico Concordia 15 CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Macerata Contrada Pieve (ex IP) Macerata Contrada Pieve 17 A95 DSL LPG
Бензиностанция Retitalia - Lornano Macerata Via Galileo Galilei 39 A95 DSL
Бензиностанция Massaccesi - Pieve (solo metano) Macerata Via Pieve 10 CNG
Eni Eni Macerata Via Pancalducci Macerata Via Vincenzo Pancalducci 1 A95 DSL DSL+
Eni Eni Piediripa Macerata Via Donato Bramante 95 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Borgo Sforzacosta Macerata SS77 km 84.000 dir. Nord-Est A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Macerata Via Roma Macerata Via Roma 149 A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Piediripa Macerata Via Donato Bramante 81 A95 DSL DSL+
IP IP Macerata Via Mattei Macerata Via Enrico Mattei 1 A95 DSL LPG
IP IP Piediripa Via Cluentina Macerata Via Cluentina 36 A95 DSL
IP IP Macerata Piazzale D'Acquisto Macerata Piazzale Salvo D'Acquisto 15 A95 DSL
IP IP Piediripa Via Velluti (ex TE 24/24) Macerata Via Giovanni Battista Velluti A95 DSL
IP IP Macerata Via Roma Macerata Via Roma 195 A95 DSL
Q8 Q8 Macerata Macerata SS485 km 24.400 dir. Ovest 13/A A95 DSL LPG CNG DSL+
Q8 Q8 Villa Potenza Macerata Borgo Peranzoni 24 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Macerata Via G B Velluti A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Civitanova Marche Via Maggio (ex Cra) Civitanova Marche Via 24 Maggio 9 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Civitanova Marche Via Gobetti Civitanova Marche Via Piero Gobetti A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Tecno Gas - Civitanova Contrada Cavallino (solo metano) Civitanova Marche Contrada Cavallino 76 CNG
Бензиностанция Diomedi - Civitanova Marche Civitanova Marche Corso Giuseppe Garibaldi A95 DSL
Бензиностанция Natural Gas - Civitanova Marche Civitanova Marche Via Cristoforo Colombo A95 DSL CNG
Бензиностанция Oilone - Civitanova Marche Civitanova Marche Via del Casone A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Civitanova Marche (MC) Civitanova Marche S.S. 77 Km 104+378 Lato Nord A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Civitanova Marche (MC) Civitanova Marche S.S. 77 Km 104+200 Lato Sud A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Civitanova Marche Via Carducci Civitanova Marche Via Giosuè Carducci 1 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Valdichienti Nord (ex Agip) Civitanova Marche SS77 km 104.378 dir. Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Civitanova Marche Via Sonnino Civitanova Marche Via Giorgio Sidney Sonnino A95 DSL DSL+
Eni Eni Valdichienti Sud Civitanova Marche SS77 km 104.299 dir. Est A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Civitanova Marche Via Pellico Civitanova Marche Via Silvio Pellico A95 DSL LPG CNG
Esso Esso Civitanova Marche Via Principe Piemonte Civitanova Marche Via Principe di Piemonte 64 A95 DSL DSL+
IP IP Santa Maria Apparente Civitanova Marche SS Maceratese A95 DSL
IP IP Civitanova Marche SP10 km 25.345 Civitanova Marche SP10 km 25.345 dir. Sud-Est A95 DSL
IP IP Civitanova Marche Via Martiri 87 Civitanova Marche Via Martiri di Belfiore 87 A95 DSL
IP IP Civitanova Marche Via Alighieri Civitanova Marche Via Dante Alighieri 251 A95 DSL
IP IP Civitanova Marche 42 Civitanova Marche Via Edmondo De Amicis 42 A95 DSL
Q8 Q8 Civitanova Marche Civitanova Marche Viale Giacomo Matteotti A95 DSL
Tamoil Tamoil Civitanova Marche Civitanova Marche Via Fontanella 67/A A95 DSL LPG CNG
TotalErg TotalErg Station Civitanova Marche S.S. Maceratese A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Civitanova Marche Via Martiri di Belfiore 87 A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Civitanova Marche Via de Amicis, 20 (ex SS 16) A95 DSL DSL+
Бензиностанция M3 Carburanti - Jesi Via Pasquinelli Jesi Via Pasquinelli A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Q8 station Jesi Via Ancona 87 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Retitalia - Jesi Jesi Viale della Vittoria 34 A95 DSL
Бензиностанция Leone il Quadrato - Jesi Jesi Via Guglielmo Marconi 166 A95 DSL CNG
Бензиностанция Forini - Jesi (ex Oilone) Jesi Via Paradiso A95 DSL
Бензиностанция M3 Carburanti - Jesi Via Roma Jesi Via Roma 210 A95 DSL LPG A98 DSL+
Бензиностанция Interporto Marche - Sant'Ubaldo Jesi Via Coppetella 4 A95 DSL
Бензиностанция Beyfin - Jesi Jesi Via Roma 198 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Cap Ancona - Jesi Jesi Viale Trieste 22 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Jesi Jesi Viale Papa Giovanni XXIII A95 DSL
Бензиностанция M3 - Jesi (costr. recente) Jesi Via Cartiere Vecchie 19 CNG
Eni Eni Station Jesi Via Ancona 68 A95 DSL DSL+
Eni Eni Jesi Via Roma Jesi Via Roma 123/A A95 DSL DSL+
Eni Eni Jesi Via Ancona Jesi Via Ancona 68 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Jesi Via Minonna Jesi Via Minonna 67/A A95 DSL DSL+
Esso Esso Coppetella Est Jesi SS76 km 67.504 dir. Est A95 DSL LPG CNG DSL+
Esso Esso Jesi Via Ancona Jesi Via Ancona 3 A95 DSL DSL+
Esso Esso Station Jesi Via Ancona N. 87 - S.S. 76 Loc. Mon A95 DSL DSL+
Esso Esso Roncaglia Jesi Via Ancona 35 A95 DSL
Esso Esso Jesi Viale Vittoria Jesi Viale della Vittoria 46 A95 DSL DSL+
IP IP Jesi c/o Cityper Jesi Viale Don Minzoni 9/BIS A95 DSL
IP IP Jesi Via Ancona (ex TotalErg) Jesi Via Ancona 48 A95 DSL
IP IP Jesi Via Marconi Jesi Via Guglielmo Marconi 171/A A95 DSL
IP IP Jesi Viale Verdi Jesi Viale Giuseppe Verdi 12 A95 DSL
Q8 Q8 Jesi (AN) Jesi Via Ancona 87 A95 DSL
Tamoil Tamoil Jesi (ex Repsol) Jesi Pian del Medico 99 A95 DSL LPG CNG A98
TotalErg TotalErg Station Jesi Via Xxiv Maggio 46/B A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Ecofuel - Fermo Via Respighi Fermo Via Ottorino Respighi A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Ecofuel - Lido di Fermo Fermo SS16 km 353.850 dir. Sud A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Ecofuel - Fermo Via Leti Fermo Via Giuseppe Leti 113 A95 DSL LPG
Бензиностанция Cometra - Fermo (solo metano) Fermo Contrada Canale 17 CNG
Eni Eni Fermo Via D'Acquisto Fermo Via Salvo D'Acquisto 121 A95 DSL DSL+
Eni Eni Fermo Via Nazionale Fermo Via Nazionale 7 A95 DSL DSL+
Eni Eni Fermo Viale Trento Fermo Viale Trento 69 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Campiglione Via Prosperi Fermo Via Giacomo Filippo Maria Prosperi 36/38 A95 DSL
IP IP Fermo Contrada Campiglione Fermo Contrada Campiglione 35 A95 DSL LPG
IP IP Contrada Mossa Fermo SP239 km 4.200 dir. Sud-Ovest A95 DSL
IP IP Fermo Via Egidi Fermo Via Francesco Egidi 193 A95 DSL LPG
Q8 Q8 San Tommaso Fermo SS16 km 355.011 dir. Sud A95 DSL
Tamoil Tamoil Val d'Ete Fermo SP87 km 5.260 dir. Nord-Est A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Girola Valtenna Fermo SP157 km 1.600 dir. Nord-Est A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Salvano Fermo Via Francesco Egidi 114 A95 DSL
Tamoil Tamoil Fermo Via Pompeiana Fermo Via Pompeiana 324 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Casenuove Osimo Via di Jesi 347 A95 DSL
Бензиностанция Metano 96 - Osimo Stazione - Scaricalasino (solo metano) Osimo Via Adriatica CNG
Eni Eni Osimo Via Ancona Osimo Via Ancona 67/D A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Osimo Via Polo Osimo Via Marco Polo 238 A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Passatempo (ex Retitalia) Osimo SP361 km 14.518 dir. Nord A95 DSL DSL+
Esso Esso Station Osimo (SS361) Via Diancona A95 DSL LPG CNG DSL+
Esso Esso Osimo Via Ancona Osimo Via d'Ancona 12/A A95 DSL LPG CNG
Esso Esso Padiglione Osimo Via Montefanese 74 A95 DSL DSL+
IP IP Padiglione Osimo SP361 km 12.120 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG CNG
IP IP Station Osimo S.P. della val Musone Loc. Campocav A95 DSL DSL+
IP IP Osimo (AN) Osimo Via Jesi 23 A95 DSL DSL+
IP IP Osimo Via Flaminia Osimo Via Flaminia Seconda 69 A95 DSL
Q8 Q8 Biagio Osimo Via Ancona 16 A95 DSL
Q8 Q8 Osimo Via Adriatica Osimo Via Adriatica 54 A95 DSL
Q8 Q8 San Biagio Osimo Via Ancona 66 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Osimo Stazione Osimo Via Adriatica 127 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Osimo Loc.Case Nuove Via Jesi 135/B A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Serini - Sant'Elia Fabriano Via Sant'Elia 16/C A95 DSL
Бензиностанция Natural Gas - Marischio (solo metano) Fabriano exSP47 km 2.753 dir. Ovest A95 DSL CNG
Бензиностанция Bieffe - Fabriano (solo metano) Fabriano Via Dante Alighieri 255/A CNG
Бензиностанция Euro Etnic - Fabriano (ex Q8) Fabriano Via Pietro Serafini 71 A95 DSL
Eni Eni Station Fabriano S.S. 76 V. Dante A95 DSL DSL+
Eni Eni Fabriano Via Alighieri Fabriano Via Dante Alighieri 69 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Fabriano SP360 km 66.670 Fabriano SP360 km 66.670 dir. Ovest A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Fabriano SS76 km 19.606 Fabriano SS76 km 19.606 dir. Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
Esso Esso Fabriano Via 4 Novembre Fabriano Via 4 Novembre 174 A95 DSL
Esso Esso Fabriano Via Alighieri Fabriano Via Dante Alighieri 167 A95 DSL DSL+
Esso Esso Fabriano (ex Retitalia) Fabriano Via Giuseppe Miliani 60 A95 DSL DSL+
IP IP Fabriano (AN) Fabriano S.S. 76 Km 20+076 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Station Fabriano S.P. Arceviese A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Fabriano Via 13 Luglio Fabriano Via 13 Luglio 80 A95 DSL
IP IP Fabriano Piazzale Matteotti Fabriano Piazzale Giacomo Matteotti 29 A95 DSL
IP IP Fabriano SS76 km 20.075 Fabriano SS76 km 20.075 dir. Ovest A95 DSL LPG
IP IP Fabriano Via Alighieri Fabriano Via Dante Alighieri 158 A95 DSL
Q8 Q8 Borgo Tufico Fabriano exSS256 km 37.700 dir. Sud-Ovest A95 DSL
Q8 Q8 Fabriano Via Alighieri Fabriano Via Dante Alighieri 272 A95 DSL
Tamoil Tamoil Fabriano Fabriano Via Martiri della Libertà A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Fabriano Via Dante Alighieri A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция S. Sanzio - Castelferretti Falconara Marittima Via Pietro Mauri 25 A95 DSL DSL+
Бензиностанция Fmc - Rocca Priora Falconara Marittima Via Clementina 1/A A95 DSL CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Severini (ex Ancoil) Falconara Marittima Via Flaminia 527 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Station Esino Est Falconara Marittima A14 A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Eni Eni Station Falconara Marittima S.S. 16 Adriatica Km 291+455 A95 DSL DSL+
Eni Eni Rocca Priora Falconara Marittima SS16 km 286.600 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Falconara Marittima SS16 km 288.700 Falconara Marittima SS16 km 288.700 dir. Ovest A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Esino Est Falconara Marittima A14 km 208.700 dir. Nord A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Esso Esso Falconara Marittima Via Consorzio Falconara Marittima Via del Consorzio 19/A A95 DSL LPG CNG
Esso Esso Sanzio Est Falconara Marittima SS16 km 291.475 dir. Ovest A95 DSL LPG CNG DSL+
Esso Esso Castelferretti Falconara Marittima Via Ponte Murato 16 A95 DSL
IP IP Falconara Marittima (AN) Falconara Marittima Variante SS 76 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Station Falconara Marittima S.S. 16 Loc. Fiumesino A95 DSL LPG DSL+
IP IP Station Falconara Marittima S.S. 16 Km 285,460 A95 DSL DSL+
IP IP Falconara Marittima SS16 km 291.340 Falconara Marittima SS16 km 291.340 dir. Est A95 DSL
IP IP Falconara Marittima Via Marconi 81 Falconara Marittima Via Guglielmo Marconi 81 A95 DSL
IP IP Falconara Marittima SS16 km 287.740 Falconara Marittima SS16 km 287.740 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG
IP IP Falconara Marittima SS16 km 290.546 Falconara Marittima SS16 km 290.546 dir. Ovest A95 DSL
IP IP Falconara Marittima Via Flaminia 581 Falconara Marittima Via Flaminia 581 A95 DSL
IP IP Falconara Marittima Via Marconi 106 Falconara Marittima Via Guglielmo Marconi 106 A95 DSL
Shell Shell Falconara Marittima (ex Eni) Falconara Marittima Via Guglielmo Marconi 156 A95 DSL LPG DSL+
Tamoil Tamoil Falconara Marittima Falconara Marittima Via Guglielmo Marconi A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Falconara Marittima Via Flaminia A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Falconara Marittima S.S.16 Km 289+416 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Zucconi & Giandomenico - Porto Sant'Elpidio (solo metano) Porto Sant'Elpidio Via Fosso Del Palo 21 CNG
Eni Eni Porto Sant'Elpidio Via Umberto Porto Sant'Elpidio Via Umberto I 752 A95 DSL DSL+
Eni Eni Porto Sant'Elpidio Via Adriatica Porto Sant'Elpidio Via Adriatica 59 A95 DSL DSL+
Esso Esso Porto Sant'Elpidio Via Garda Porto Sant'Elpidio Via Garda 33 A95 DSL DSL+
IP IP Porto Sant'Elpidio (FM) Porto Sant'Elpidio S.S. 16 Km 347+190 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Porto Sant'Elpidio Via Mazzini Porto Sant'Elpidio Via Giuseppe Mazzini A95 DSL
IP IP Porto Sant'Elpidio Via Umberto Porto Sant'Elpidio Via Umberto I A95 DSL
IP IP Porto Sant'Elpidio SS16 km 347.190 Porto Sant'Elpidio SS16 km 347.190 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG
Q8 Q8 Porto Sant'Elpidio Porto Sant'Elpidio Via Fratte 22 A95 DSL CNG
Бензиностанция Petroli Marche - Recanati Recanati Via Loreto 40 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Spaccio Bacucco Recanati SP82 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Recanati SP77 km 107.400 Recanati SP77 km 107.400 dir. Sud A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Natural Gas - Fontenoce Recanati Strada Helvia Recina A95 DSL CNG
Eni Eni Palazzo Bello Recanati SP77 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Station Recanati S.S. 77 km 104 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Recanati SS571 km 12.250 Recanati SS571 km 12.250 dir. Est A95 DSL LPG
IP IP Recanati SS77 km 104.000 Recanati SS77 km 104.000 dir. Nord-Est A95 DSL
Q8 Q8 Recanati Recanati Via Cupa Madonna di Varano A95 DSL A98 DSL+
Tamoil Tamoil Villa Musone (ex IP) Recanati Via Capodaglio A95 DSL
Tamoil Tamoil Recanati Frazione Sambucheto Recanati Frazione Sambucheto A95 DSL
Бензиностанция Petroli Marche - Contrada Cisterna Tolentino Via Sandro Pertini 78 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Tolentino Via Pertini Tolentino Via Sandro Pertini A95 DSL
Бензиностанция Bonfigli Metano - Tolentino (solo gpl e metano) Tolentino Contrada Ributino 72/B LPG CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Tolentino Piazzale Europa Tolentino Piazzale Europa 1 A95 DSL
Eni Eni Tolentino Tolentino SP77 km 72.200 dir. Nord-Est A95 DSL A98 DSL+
IP IP Tolentino (MC) Tolentino S.S.77 Km 0+794 A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Tolentino Via Nenni Tolentino Via Pietro Nenni 23 A95 DSL
IP IP Tolentino SS77 km 0.794 Tolentino SS77 km 0.794 dir. Est A95 DSL LPG CNG
IP IP Tolentino Viale Buozzi Tolentino Viale Bruno Buozzi 40 A95 DSL
IP IP Tolentino Via Nazionale Tolentino Via Nazionale 26 A95 DSL
Q8 Q8 Tolentino Tolentino SS77 km 69.141 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
TotalErg TotalErg Station Tolentino S.S.77 Km72+300-V.Nazionale 24 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Crocette Castelfidardo Via Nobel 4 A95 DSL
Бензиностанция Natural Gas - Castelfidardo Castelfidardo Via Che Guevara A95 DSL CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Acquaviva di Castelfidardo (ex Ancoil) Castelfidardo Via Che Guevara 40 A95 DSL A98 DSL+
Бензиностанция Goldengas - Castelfidardo (ex Simply) Castelfidardo Via Musone 3/B A95 DSL
IP IP Cerretano Via Recanatese Castelfidardo Via Recanatese 15 A95 DSL
IP IP Osimo Stazione Castelfidardo Via Adriatica 11 A95 DSL LPG
IP IP Castelfidardo Via 25 Aprile Castelfidardo Via 25 Aprile A95 DSL
Q8 Q8 Castelfidardo Castelfidardo Via Jesina - Cerretano A95 DSL LPG
Бензиностанция Ecofuel - Luce Sant'Elpidio a Mare Strada Faleriense A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Max&Oil - Sant'Elpidio a Mare Sant'Elpidio a Mare Strada Faleriense 3593 A95 DSL
Бензиностанция Beyfin - Sant'Elpidio a Mare Sant'Elpidio a Mare Strada Elpidiense km 7.200 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Ciccalè - Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a Mare Via Fratte A95 DSL
Esso Esso Sant'Elpidio a Mare (FM) Sant'Elpidio a Mare Strada Provinciale Brancadoro Km 2+100 A95 DSL LPG
IP IP Casette d'Ete Sant'Elpidio a Mare SP26 km 5.600 dir. Est A95 DSL LPG
IP IP Sant'Elpidio a Mare Via Montegranese Sant'Elpidio a Mare Via Montegranese 3191 A95 DSL
Q8 Q8 Sant'Elpidio a Mare Sant'Elpidio a Mare SP8 km 3.130 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
TotalErg TotalErg Station Chienti Est Sant'Elpidio a Mare A14 Km 264 Canosa-Bologna A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Sant'Elpidio a Mare S. P. Elpidiense, 27 A95 DSL DSL+
Eni Eni Station Porto San Giorgio Co. Del. Co Snc, B.Go Rosselli A95 DSL DSL+
Eni Eni Porto San Giorgio Via Rosselli Porto San Giorgio Via Fratelli Rosselli 193 A95 DSL DSL+
Esso Esso Porto San Giorgio Via Rosselli Porto San Giorgio Via Fratelli Rosselli 21 A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Porto San Giorgio Via Costa Porto San Giorgio Via Andrea Costa 417 A95 DSL DSL+
IP IP Porto San Giorgio Via Costa 9 Porto San Giorgio Via Andrea Costa 9/A A95 DSL
IP IP Porto San Giorgio Via Rosselli Porto San Giorgio Via Fratelli Rosselli A95 DSL
TotalErg TotalErg Porto San Giorgio (FM) Porto San Giorgio Bgo A.Costa 9A Ss16 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция MS Carburanti - Grottammare Grottammare Contrada Granaro 398/A A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Retitalia - Grottammare Grottammare Via Lame 125 A95 DSL
Eni Eni Grottammare Via Bernini Grottammare Via Gian Lorenzo Bernini 49 A95 DSL DSL+
Eni Eni Grottammare SS16 km 383.270 Grottammare SS16 km 383.270 dir. Nord A95 DSL DSL+
IP IP Grottammare Viale Rosselli Grottammare Viale Fratelli Rosselli 100 A95 DSL
IP IP Grottammare Via Ischia Prima Grottammare Via Ischia Prima 246 A95 DSL
IP IP Grottammare Via De Gasperi Grottammare Via Alcide De Gasperi 2 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Grottammare S.S. Adriatica Km 382.650 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция RETITALIA Station Potenza Picena S.R. 571 km 2.370 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Bracalente - Potenza Picena (ex Esso) Potenza Picena exSS571 km 6.500 dir. Ovest A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Porto Potenza Potenza Picena SS16 km 332.575 dir. Sud-Est A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Potenza Picena Potenza Picena SS16 km 331.380 dir. Nord A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Porto di Potenza Picena Potenza Picena SS16 km 336.800 dir. Sud-Est A95 DSL DSL+
IP IP Potenza Picena Potenza Picena Via Aprutina A95 DSL
Q8 Q8 Potenza Picena Via Aprutina Potenza Picena Via Aprutina 154 A95 DSL
Q8 Q8 Potenza Picena Via Piana Potenza Picena Via Piana A95 DSL
Бензиностанция Campitelli - Corridonia Corridonia Contrada Sarrocciano 200 A95 DSL LPG CNG
Eni Eni Corridonia Viale Pausula Corridonia Viale Pausula A95 DSL A98 DSL+
Esso Esso Corridonia Sud Corridonia SS77 km 95.654 dir. Est A95 DSL LPG CNG DSL+
Esso Esso Corridonia Nord Corridonia SS77 km 95.670 dir. Ovest A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Corridonia Via Lepre Corridonia Via Fonte Lepre A95 DSL LPG CNG
IP IP Corridonia Via Orsola Corridonia Via Fonte Orsola 4 A95 DSL
Tamoil Tamoil Station Corridonia S.S. 77 Km 85+103 A95 DSL LPG DSL+
Tamoil Tamoil Corridonia SS77 km 85.103 Corridonia SS77 km 85.103 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG CNG
Tamoil Tamoil Corridonia (ex Retitalia) Corridonia SS485 km 15.838 dir. Est A95 DSL
Tamoil Tamoil Corridonia Viale Trento Corridonia Viale Trento 11 A95 DSL
Бензиностанция GFuel - Canavaccio Urbino SS73bis km 77.500 dir. Est A95 DSL LPG CNG
Eni Eni Station Urbino Via Rninate 6 A95 DSL DSL+
Eni Eni Urbino SP423 km 231.300 Urbino SP423 km 231.300 dir. Nord A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Santa Lucia di Urbino Urbino Viale Antonio Gramsci A95 DSL DSL+
IP IP Urbino Via Urbinate (ex TotalErg) Urbino Via Urbinate 204 A95 DSL LPG
IP IP Urbino Via Giuseppe Urbino Via Giuseppe di Vittorio A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Chiaravalle Chiaravalle Via Giuseppe Verdi 112 A95 DSL
Бензиностанция Metano 96 - Chiaravalle (solo metano) Chiaravalle SP33 km 22.000 dir. Est CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Chiaravalle Chiaravalle Via San Bernardo 67 A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Бензиностанция Simply - Chiaravalle Chiaravalle Via Maestri del Lavoro 17 A95 DSL LPG
Eni Eni Chiaravalle Chiaravalle Via Che Guevara A95 DSL DSL+
IP IP Esino Ovest Chiaravalle A14 km 208.700 dir. Sud A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Chiaravalle Via Antonio Gramsci A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Chiaravalle Via Marconi 106 Ss106 Km74+690 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Petroli Marche - Mondolfo Mondolfo Via Vittorio Veneto 21 A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Marotta (ex D Blue) Mondolfo SS16 km 261.794 dir. Nord-Ovest A95 DSL
Бензиностанция Sarni Oil - Metauro Ovest Mondolfo A14 km 186.200 dir. Sud-Est A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Marotta Mondolfo Via Litoranea 151 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Station Prierio Metauro Mondolfo A14 Metauro A95 DSL DSL+
IP IP Metauro Est Mondolfo A14 km 186.200 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG
IP IP Mondolfo Mondolfo Via Pergolese 122 A95 DSL
Q8 Q8 Marotta Mondolfo SS16 km 265.567 dir. Nord-Ovest A95 DSL
Tamoil Tamoil Marotta Mondolfo Via Litoranea A95 DSL
Бензиностанция Beyfin - Montegranaro Montegranaro Via Fermana Sud A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Montegranaro Montegranaro Via Elpidiense Sud 180 A95 DSL
Eni Eni Montegranaro Via Elpidiense Montegranaro Via Elpidiense Nord 45/A A95 DSL DSL+
Eni Eni Montegranaro Via Elpinense Montegranaro Via Elpinense A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Montegranaro Montegranaro SP94 A95 DSL
Бензиностанция Carburanti Discount - Montorso Loreto SS16 km 325.814 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Buldorini - Loreto (no diesel) Loreto Via Selve Sant'Antonio A95 CNG
Eni Eni Loreto (AN) Loreto S.S. 16 Km 325 + 814 A95 DSL DSL+
Eni Eni Loreto Via Manzoni 1 Loreto Via Alessandro Manzoni 1 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Loreto Via Manzoni 17 Loreto Via Alessandro Manzoni 17 A95 DSL DSL+
Esso Esso Loreto Via Selve (ex Retitalia) Loreto Via Selve Sant'Antonio A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Loreto SS77 km 122.538 Loreto SS77 km 122.538 dir. Est A95 DSL DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Taccoli San Severino Marche SS361 km 53.700 dir. Est A95 DSL CNG
IP IP San Severino Marche Via Septempedana San Severino Marche Via Septempedana 108 A95 DSL
IP IP San Severino Marche Via Settempeda San Severino Marche Via Settempeda 51 A95 DSL
IP IP San Severino Marche Via San Michele San Severino Marche Via San Michele 12 A95 DSL
Q8 Q8 San Severino Marche San Severino Marche SS Septempedana A95 DSL LPG
TotalErg TotalErg Station San Severino Marche Via Settempeda A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Mafro - Porto Recanati Porto Recanati Via del Sole 11 A95 DSL DSL+
Бензиностанция Retitalia - Scossicci Porto Recanati Viale Scarfiotti A95 DSL
Esso Esso Station Porto Recanati S.S. 16 km 327+370 A95 DSL DSL+
Esso Esso Porto Recanati Porto Recanati Via Davide Bocci A95 DSL DSL+
IP IP Station Porto Recanati S.S. 6 Adriatica Km 327,370 A95 DSL DSL+
IP IP Porto Recanati Porto Recanati SS16 km 330.575 dir. Sud A95 DSL
Бензиностанция Moschettani - San Vittore Cingoli Via Virgilio 8 A95 DSL
IP IP Troviggiano Cingoli Via Alessandro Manzoni 19 A95 DSL
IP IP Cingoli Viale Carità Cingoli Viale della Carità 1 A95 DSL
Бензиностанция Mbm - Morrovalle (costr. recente) Morrovalle Via Verdi 156 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Galtor Oil - Morrovalle Morrovalle Via Martin Luther King 81 A95 DSL
Бензиностанция Oilone - Trodica Morrovalle Via Michelangelo A95 DSL
IP IP Morrovalle Via Alighieri Morrovalle Via Dante Alighieri 167 A95 DSL
IP IP Morrovalle Via Primo Maggio Morrovalle Via Primo Maggio A95 DSL
IP IP Morrovalle Via Michelangelo Morrovalle Via Michelangelo 196 A95 DSL
IP IP Matelica Matelica Via Martiri della Libertà 87 A95 DSL
Shell Shell Matelica Via Merloni (ex Eni) Matelica Via Aristide Merloni A95 DSL LPG A98 DSL+
Tamoil Tamoil Station Matelica S.P. 256 Muccese Km 28+865 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Matelica Matelica Via Aristide Merloni A95 DSL
Eni Eni Filottrano Filottrano Via dell'Industria 32/A A95 DSL A98 DSL+
IP IP Filottrano (AN) Filottrano Via dell'industria 79/b A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Oilone - Treia Via Didimi Treia Via Carlo Didimi 89 A95 DSL
Бензиностанция Natural Gas - Treia (ex Dragon Oil) Treia Contrada Schito A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Oilone - Treia Via San Marco Treia Via San Marco Vecchio 7/A A95 DSL DSL+
Esso Esso Santa Maria in Selva Treia SP361 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Treia Corso Garibaldi Treia Corso Giuseppe Garibaldi 134 A95 DSL
IP IP Treia Contrada Vallonica Treia Contrada Vallonica 24 A95 DSL LPG
IP IP Treia Via Giovanni XXIII Treia Via Giovanni XXIII A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Smirra Cagli Via Flaminia Nord A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Angeli S. - Secchiano Cagli Strada Cagli-Pergola A95 DSL
Бензиностанция Metano Station - Cagli (solo metano) Cagli Via Flaminia Nord 242 CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Cagli Via Lombarda Cagli Via Porta Lombarda 11 A95 DSL DSL+
Eni Eni Station Cagli S.S. Flaminia Km 237+670 A95 DSL DSL+
Eni Eni Corte Cimitero Cagli Via Flaminia Nord A95 DSL CNG A98 DSL+
Esso Esso Cagli Cagli SP3 km 239.750 dir. Sud A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Lelli - Fermignano Viale Falasconi 68/A Fermignano Viale Luigi Falasconi 68/A A95 DSL CNG
Eni Eni Fermignano Fermignano Viale Martiri della Libertà 24 A95 DSL A98 DSL+
Tamoil Tamoil Fermignano (ex IP) Fermignano Via Metauro 8 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Area Plus - Monte Urano Monte Urano Via Elpidiense 3 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Monte Urano Monte Urano Contrada Tenna 54/B A95 DSL CNG
Esso Esso Monte Urano Monte Urano Via Ete Morto 13/D A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Monte Urano Monte Urano Contrada Tenna 92 A95 DSL
Tamoil Tamoil Monte Urano Monte Urano Via Incancellata 202 A95 DSL
Eni Eni Monte San Giusto Monte San Giusto Via Macerata 62 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Monte San Giusto Monte San Giusto Via Purità 90 A95 DSL
Бензиностанция BS Petroli - Tavullia Tavullia Via Pian Di Mauro 10/H A95 DSL LPG A98 DSL+
TotalErg TotalErg Station Tavullia Str P.Le Feltresca A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Castel di Lama Castel di Lama Via Salaria 406 A95 DSL DSL+
Eni Eni Sassoferrato Sassoferrato Viale Roma 78 A95 DSL A98 DSL+
Tamoil Tamoil Fornaci (ex IP) Sassoferrato Viale Bruno Buozzi A95 DSL CNG
TotalErg TotalErg Station Sassoferrato S.S.Arceviese V.Bruno Buozzi 5 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Elios - Camerano Camerano Via Direttissima del Conero 37 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Frontalini - Camerano Camerano Via Direttissima del Conero 54 A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Camerano Camerano Via Loretana 195 A95 DSL
Eni Eni Station Camerano S.S. 16 Km 309+314 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Camerano Camerano Via Aspio Terme A95 DSL A98 DSL+
IP IP Station Camerano Direttissima del Conero A95 DSL DSL+
IP IP Camerano c/o Coal (riaperto) Camerano Via Direttissima del Conero 40 A95 DSL
Q8 Q8 Umbriano Camerano Via Direttissima del Conero 1/3 A95 DSL LPG A98
Q8 Q8 Camerano Via Farfisa Camerano Via Farfisa A95 DSL
Shell Shell Aspio Terme (ex Carrefour) Camerano Via Farfisa 20 A95 DSL
Tamoil Tamoil Camerano Via Loretana Camerano Via Loretana 114 A95 DSL
Tamoil Tamoil Camerano Via Giovanni XXIII Camerano Via Papa Giovanni XXIII 1 A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Sambucheto Montecassiano SS77 km 101.036 dir. Ovest A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Montecassiano Montecassiano SP77 km 96.967 dir. Sud-Ovest A95 DSL
Бензиностанция P&B - Vallecascia (solo metano) Montecassiano Via Vallecascia 31/A CNG
Eni Eni Montecassiano Via Piane Montecassiano Via Piane di Potenza A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Montecassiano Via Mattei Montecassiano Via Enrico Mattei 26/A A95 DSL A98 DSL+
IP IP Montecassiano exSS361 km 32.300 Montecassiano exSS361 km 32.300 dir. Nord-Est A95 DSL LPG
IP IP Villa Mattei Montecassiano Loc. Villa Mattei 67/A A95 DSL
Eni Eni Urbania Urbania Via Porta Nuova A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Urbania Urbania Via Roma 82 A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Urbania (PU) Urbania V.Mazzini A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Camerino Camerino Viale Giacomo Leopardi A95 DSL DSL+
IP IP Camerino SP256 km 15.420 Camerino SP256 km 15.420 dir. Nord A95 DSL LPG CNG
IP IP Camerino Viale Leopardi Camerino Viale Giacomo Leopardi 34 A95 DSL
Q8 Q8 Station Camerino Nuova Ss 77 Km 52+849 Dir. Civitano A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Valdiea Camerino SS77 km 52.849 dir. Nord A95 DSL LPG A98 DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Piane di Montegiorgio Montegiorgio Via Faleriense Est 1 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Piane di Monteverde Secondo Montegiorgio Via Faleriense Ovest A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Silca - Piane di Montegiorgio (ex Q8) Montegiorgio SP239 km 25.600 dir. Nord-Est A95 DSL
Бензиностанция Vitali M. - Montegiorgio (solo metano) Montegiorgio Via Faleriense Ovest CNG
Бензиностанция Metanifera Fermana - Piane di Montegiorgio Montegiorgio SP239 km 23.358 dir. Est A95 DSL LPG CNG
Eni Eni Piane di Montegiorgio Montegiorgio Via Faleriense Est 86 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Montegiorgio Contrada Soccorso Montegiorgio Contrada Soccorso 27 A95 DSL
IP IP Piane di Montegiorgio Montegiorgio Via Faleriense Est 17 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Montegiorgio S.S. 210 Km.24+586 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Monte San Vito Monte San Vito Via Borghetto 50 A95 DSL
Tamoil Tamoil Monte San Vito Monte San Vito SP76 km 71.280 dir. Nord-Est A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Pantana (ex Eni) Pergola Via Papa Giovanni XXIII A95 DSL LPG CNG DSL+
Esso Esso Station Pergola S.P. 12 Per Bellisio A95 DSL LPG DSL+
IP IP Pergola Pergola Viale Dante Alighieri 41 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Pergola Via Kennedy A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Poderini - Santa Maria (ex Tamoil) Cartoceto Via Peschiera 57 A95 DSL
Бензиностанция Carboni - Cartoceto Cartoceto Via Flaminia 165 A95 DSL
IP IP Lucrezia Cartoceto Via Flaminia 216 A95 DSL
IP IP Marotta (PU) Marotta S.S.16 Adriatica A95 DSL DSL+
Esso Esso Ostra Ostra Largo della Marina A95 DSL DSL+
Бензиностанция Tartarelli - Pollenza Pollenza Contrada Potenza 35 A95 DSL
Eni Eni Pollenza Pollenza Contrada Piane di Chienti 15/C A95 DSL LPG DSL+
IP IP Rambona Pollenza Contrada Rambona 18/G A95 DSL
Tamoil Tamoil Pollenza (ex Esso) Pollenza Viale Raffaello Sanzio 2 A95 DSL
Q8 Q8 Spinetoli Spinetoli Via Salaria 149 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Spinetoli Spinetoli SP235 km 196.881 dir. Est A95 DSL
Бензиностанция Carburanti Discount - Ferrata Nord Gabicce Mare Via Ferrata Nord 4 A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Gabicce Mare Gabicce Mare Via Romagna 116 A95 DSL LPG
Eni Eni Station Gabicce Mare S.S. 16 Km 223+532 A95 DSL DSL+
Eni Eni AGIP Station Gabicce Mare Tangenziale Unione Europea 725/A A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Tamoil Tamoil Gabicce Mare Gabicce Mare Via Romagna 133 A95 DSL
TotalErg TotalErg Gabicce Mare (PU) Gabicce Mare Via Romagna A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Maiolati Spontini Maiolati Spontini Via Risorgimento 290 A95 DSL DSL+
Eni Eni Offida Offida Contrada San Lazzaro 148/D A95 DSL
IP IP Santa Maria Goretti Offida Via Palmiro Togliatti 149 A95 DSL
IP IP Borgo Emilio (ex TotalErg) Arcevia SP360 km 30.026 dir. Sud-Est A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Conce Arcevia Via San Giovanni Battista 90 A95 DSL
Eni Eni Montecosaro Montecosaro SP485 km 8.126 dir. Ovest A95 DSL A98 DSL+
IP IP Montecosaro Montecosaro Viale della Vittoria 29 A95 DSL
Tamoil Tamoil Montecosaro Montecosaro Via della Maggiola A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Corinaldo Corinaldo Via Nevola 34 A95 DSL
Q8 Q8 Corinaldo Corinaldo Viale della Murata 43/A A95 DSL
Бензиностанция Multicarburanti - Cupra Marittima (solo metano) Cupra Marittima Via San Giacomo della Marca 2 CNG
Бензиностанция Beyfin - Cupra Marittima Cupra Marittima Via Adriatica Sud A95 DSL
IP IP Cupra Marittima Cupra Marittima Via Adriatica Nord 67 A95 DSL
TotalErg TotalErg Cupramarittima (AP) Cupra Marittima Via Adriatica Nord 67 A95 DSL DSL+
IP IP Mogliano Mogliano Via Santa Caterina 5 A95 DSL CNG
Tamoil Tamoil Mogliano Mogliano Contrada Macina 65 A95 DSL
Бензиностанция Sparapani - Cupramontana Cupramontana Via Barchio 12 A95 DSL
IP IP Cupramontana Via Ponte Magno Cupramontana Via Ponte Magno 17 A95 DSL
IP IP Cupramontana Via Matteotti Cupramontana Via Giacomo Matteotti 162 A95 DSL
Q8 Q8 Cupramontana Cupramontana Via Cesare Battisti 20 A95 DSL DSL+
Eni Eni Castelraimondo Via Circonvallazione Castelraimondo Via Circonvallazione A95 DSL DSL+
Eni Eni Castelraimondo SS361 km 68.200 Castelraimondo SS361 km 68.200 dir. Nord-Est A95 DSL A98 DSL+
Бензиностанция Leon Oil - Ripatransone Ripatransone Via Tesino 18 A95 DSL
Esso Esso Station Ripatransone S.P. 92 - Contrada Penne A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Ripatransone S.P. Valtesino A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Pole Acqualagna Via Pole 28 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Acqualagna (ex TotalErg) Acqualagna SS3 km 243.466 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG
Eni Eni Agugliano Agugliano Via Alcide De Gasperi 2 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Btp Carburanti - San Costanzo San Costanzo Strada San Fortunato A95 DSL
Tamoil Tamoil Sirolo Via Maratta Sirolo Via Maratta 1 A95 DSL
Tamoil Tamoil Sirolo Via Cave Sirolo Via Cave 7 A95 DSL
Бензиностанция Conad - Monsampolo del Tronto (costr. recente) Monsampolo del Tronto Via Cristoforo Colombo 51 A95 DSL LPG CNG
IP IP Amandola Piazzale Garibaldi (ex TotalErg) Amandola Piazzale Giuseppe Garibaldi 30 A95 DSL
IP IP Amandola Via 20 Settembre Amandola Via 20 Settembre A95 DSL
Tamoil Tamoil Amandola Amandola SP237 km 45.150 dir. Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Santa Maria Nuova Santa Maria Nuova Via Fratelli Rosselli 16 A95 DSL
Repsol Repsol Station Santa Maria Nuova Via Pradellona Snc - Z.I. A95 DSL A98 DSL+
Tamoil Tamoil Santa Maria Nuova Santa Maria Nuova Via San Francesco 80 A95 DSL
Tamoil Tamoil Pradellona (ex Repsol) Santa Maria Nuova Via Pradellona A95 DSL CNG
Eni Eni Appignano Appignano Via 4 Novembre A95 DSL A98 DSL+
Бензиностанция Beyfin - Sant'Angelo in Vado (costr. recente) Sant'Angelo in Vado SS73bis km 44.564 dir. Ovest A95 DSL LPG CNG
Eni Eni Sant'Angelo in Vado Sant'Angelo in Vado Via Nazionale Sud 22 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Pianaccio Mondavio SP424 km 19.234 dir. Sud-Ovest A95 DSL
Бензиностанция Petroli Marche - San Ginesio SS78 km 16.962 San Ginesio Via Picena A95 DSL
Бензиностанция Petroli Marche - San Ginesio SP78 km 23.262 San Ginesio SP78 km 23.262 dir. Sud-Ovest A95 DSL
IP IP Station San Ginesio SP Picena 78 Km 23+262 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Macchie (ristrutturato) San Ginesio SS78 km 16.164 dir. Sud-Ovest A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Marcelli Numana Via del Conero A95 DSL LPG
Eni Eni Station Conero-Est Numana A14 A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Station Conero-Ovest Numana A14 A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Conero Ovest Numana A14 km 239.000 dir. Sud-Est A95 DSL LPG A98 DSL+
IP IP Numana Numana Via Flaminia 83 A95 DSL
Tamoil Tamoil Castelbellino Castelbellino Via Clementina 21 A95 DSL
IP IP Ostra Vetere Ostra Vetere Contrada San Severo 35 A95 DSL
Esso Esso Serra de' Conti Serra de' Conti SS360 km 24.164 dir. Ovest A95 DSL CNG DSL+
IP IP Acquaviva Picena Acquaviva Picena Via Roma 5 A95 DSL
IP IP Grottazzolina Grottazzolina SP157 km 7.400 dir. Nord-Est A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Grottazzolina Grottazzolina Via Stazione 81 A95 DSL
Бензиностанция Perroni - Callarella (solo metano) Sarnano SP78 CNG
IP IP Callarella Sarnano SP78 km 29.240 dir. Sud-Est A95 DSL LPG
IP IP Sarnano Via Matteotti Sarnano Via Giacomo Matteotti A95 DSL
Tamoil Tamoil Sarnano Sarnano SS78 km 32.000 dir. Est A95 DSL
Eni Eni Station San Lorenzo In Campo S.S. 424 - Via Miralbello A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni San Lorenzo in Campo San Lorenzo in Campo Via Miralbello A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Esso Esso Station San Lorenzo in Campo (SP424) Via San Severo 6 A95 DSL A98 DSL+
IP IP San Lorenzo in Campo exSS424 km 29.570 San Lorenzo in Campo exSS424 km 29.570 dir. Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Vida - Acquasanta Terme Acquasanta Terme SS4 km 162.900 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG DSL+
Esso Esso Cerreto d'Esi Cerreto d'Esi Via Dante Alighieri A95 DSL DSL+
IP IP Montefano Montefano Via Giacomo Matteotti 129 A95 DSL
Бензиностанция Petrolgas - Castelplanio Castelplanio Via Monte Adamo A95 DSL LPG
Q8 Q8 Castelplanio Castelplanio Via Cannegge 5 A95 DSL LPG CNG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Montelupone Montelupone Via Enrico Fermi 25 A95 DSL
Eni Eni Becerica Montelupone SS671 km 8.877 dir. Sud-Est A95 DSL CNG DSL+
Esso Esso San Martino Montelupone SP101 km 15.345 dir. Est A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Piane di Falerone Falerone Viale della Resistenza A95 DSL LPG
Бензиностанция Facile Oil Service - Colli del Tronto Colli del Tronto Via Salaria A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Contrada Granaro (ex Eni) Comunanza SP238 km 39.993 dir. Est A95 DSL LPG
IP IP Comunanza Comunanza Via Campo Sportivo 28 A95 DSL
Бензиностанция New Petrol - Croce di San Vincenzo Polverigi Via San Vincenzo 2 A95 DSL
IP IP Castignano Via Mura Castignano Via delle Mura 4 A95 DSL
IP IP Maestà Urbisaglia Via Anfiteatro 6 A95 DSL LPG
TotalErg TotalErg Station Urbisaglia S.S.78 Km7+060 Fz.Maesta A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Monsano Monsano Via Sant'Ubaldo 38 A95 DSL A98 DSL+
IP IP Serrungarina (FM) Serrungarina Via Flaminia A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Villa Palombara (ex IP) Montefelcino Via Michelangelo 5 A95 DSL
Esso Esso Cantiano Cantiano SP3 km 211.230 dir. Sud-Est A95 DSL LPG
IP IP Monte San Pietrangeli Monte San Pietrangeli Via San Martino 22 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Euro Fox - Petritoli Petritoli Piazza Costantino Tamanti 4 A95 DSL
IP IP Petritoli Petritoli SS433 km 14.989 dir. Ovest A95 DSL
Esso Esso Montemarciano Montemarciano Via Marina A95 DSL DSL+
IP IP Montemarciano Via Marina km 281.168 Montemarciano Via Marina km 281.168 A95 DSL
Бензиностанция Gallo Station - Petriano Petriano Via Ponte Armellina 31 A95 DSL DSL+
Eni Eni Station Monte Roberto S.S. 76 Km 51+485 A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Monte Roberto Monte Roberto SS76 km 51.485 dir. Nord-Ovest A95 DSL LPG A98 DSL+
IP IP Apiro Via Cupo Apiro Via Cupo A95 DSL
Бензиностанция Alesi - Monterubbiano Monterubbiano Via Santa Maria Del Soccorso 1/B A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Borgo Massano Montecalvo in Foglia Strada Feltresca 51 A95 DSL
IP IP Station Montecalvo in Foglia Strada Feltresca 51 A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Ca' Gallo Montecalvo in Foglia SP3bis A95 DSL LPG
Eni Eni Piceno Nord Maltignano Superstrada Ascoli - Mare A95 DSL LPG CNG DSL+
IP IP Maltignano Maltignano Via della Bonifica A95 DSL LPG
Бензиностанция Vittori - Montalto delle Marche (ex IP) Montalto delle Marche SP92 km 22.500 dir. Sud A95 DSL
Бензиностанция Goldengas - Montalto delle Marche (solo gpl) Montalto delle Marche Contrada Maglio LPG
Tamoil Tamoil Madonna del Lago (ex Low Cost) Montalto delle Marche Contrada Madonna del Lago 90/91 A95 DSL
Tamoil Tamoil Montalto delle Marche Montalto delle Marche Via Cuprense 2 A95 DSL
IP IP Servigliano Via Garibaldi Servigliano Via Giuseppe Garibaldi 33 A95 DSL
Бензиностанция Multicarburanti - Altidona (solo metano) Altidona Via Vincenzo Bellini CNG
IP IP Marina di Altidona Altidona Via Aprutina 17 A95 DSL LPG
IP IP Venarotta Venarotta Via Euste Nardi 44 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Monte Porzio S.S. 424 Km6+306.Loc.Piaggiolino A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Retitalia - Staffolo Staffolo Contrada Breccione 11 A95 DSL LPG
Esso Esso Station Staffolo Via Coste S.S. 502 Km 8+910 A95 DSL DSL+
Бензиностанция Ricci - Montefiore dell'Aso Montefiore dell'Aso Via Menocchia 197 A95 DSL
IP IP Montefiore dell'Aso Montefiore dell'Aso Via Gentile da Montefiore A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Roccafluvione Roccafluvione Via Salare 65 A95 DSL
IP IP Roccafluvione Roccafluvione Viale della Resistenza 14/P A95 DSL
IP IP Montecarotto Montecarotto SP11 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Torre San Patrizio Torre San Patrizio Via Galletti 7 A95 DSL
Бензиностанция Metano Toscana - Pian di Molino (solo metano) Apecchio Strada Statale Apecchiese CNG
Бензиностанция Marini - Apecchio Apecchio Via Circonvallazione 28 DSL
Tamoil Tamoil Apecchio (ex IP) Apecchio Via dell'Appennino 37 A95 DSL LPG
Бензиностанция Sacat - Esanatoglia Esanatoglia SP71 km 3.927 dir. Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Corradini - Petriolo (ex IP) Petriolo Via Castellano 54 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Piobbico (ex Oilone) Piobbico Via Dante Alighieri A95 DSL
IP IP San Silvestro Castorano SS4 km 216.580 dir. Ovest A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Macerata Feltria (ex IP) Macerata Feltria Via Europa 18 A95 DSL
IP IP Macerata Feltria Macerata Feltria Via Montefeltresca 5 A95 DSL
Eni Eni Genga Genga Frazione Osteria Di Colleponi 41/43 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Pianello di Genga Genga Viale Giovanni Marinelli A95 DSL
IP IP Appignano del Tronto Appignano del Tronto Via Valle Orta 90 A95 DSL
Eni Eni Pedaso Pedaso Piazza Roma 2/A A95 DSL A98 DSL+
IP IP Pedaso Pedaso Via Giuseppe Mazzini 62
Q8 Q8 Pedaso Pedaso Via Valdaso 16 A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Piandimeleto (ex Esso) Piandimeleto SP3bis km 41.371 dir. Est A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil San Marcello San Marcello Viale Madonna di Loreto 2 A95 DSL
IP IP Rapagnano Viale Europa 48 Rapagnano Viale Europa 48 A95 DSL
Eni Eni Station Piceno Est Campofilone A14 A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Eni Eni Piceno Est Campofilone A14 km 290.800 dir. Nord A95 DSL LPG CNG A98 DSL+
Q8 Q8 Station Campofilone A/14 Piceno Ovest. A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Piceno Ovest Campofilone A14 km 290.800 dir. Sud A95 DSL LPG A98 DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Montappone Montappone Via Roma 60/62 A95 DSL
IP IP Montappone Montappone Borgo 20 Settembre 1 A95 DSL
IP IP Morro d'Alba Morro d'Alba Via Morganti 10 A95 DSL
IP IP Mombaroccio Mombaroccio Via Villagrande 90 A95 DSL
Esso Esso Angeli di Rosora Rosora exSS76 km 45.763 dir. Sud-Ovest A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Caldarola Caldarola Via Aldo Moro 1 A95 DSL
Q8 Q8 Camerata Picena Camerata Picena Via San Giuseppe 7/A A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Offagna Offagna Via Aspio 8 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Petroli Marche - Castelleone di Suasa Castelleone di Suasa Via Roma 6 A95 DSL
Esso Esso Borgo Santa Maria Belforte del Chienti Via Santa Maria 16/D A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Carpegna Carpegna Via Roma 2 A95 DSL
Бензиностанция Comune di Force - Force Force SP93 A95 DSL
Бензиностанция Arial - Massignano Massignano SS16 km 372.036 dir. Sud A95 DSL LPG
Esso Esso Massignano Massignano SS16 km 372.970 dir. Nord A95 DSL DSL+
Бензиностанция Straffi - Sant'Angelo in Pontano Sant'Angelo in Pontano Contrada Pianello A95 DSL
Tamoil Tamoil Ponte Maglio (ex IP) Santa Vittoria in Matenano Viale Europa 25 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Barbara Barbara Via Fratelli Kennedy 28 A95 DSL
IP IP Station Mercatello sul Metauro Via Nazionale 2 A95 DSL DSL+
Бензиностанция San Giacomo - Monteprandone Monteprandone Contrada Santa Maria delle Grazie 1/A A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Centobuchi Monteprandone Viale Alcide De Gasperi 38 A95 DSL
Tamoil Tamoil Centobuchi Via Industria Monteprandone Via dell'Industria A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Monteprandone Via Lavoro Monteprandone Via del Lavoro A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Monteprandone S.S. Salaria Km 228.490 A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Monteprandone Via A. de Gasperi 38 A95 DSL DSL+
Бензиностанция Retitalia - Casinina Sassocorvaro Auditore SP3bis A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Pieve Torina Via Circonvallazione A95 DSL LPG DSL+
IP IP Montefortino Montefortino SP km 4.705 dir. Ovest A95 DSL
Бензиностанция CC Carburanti - Carassai Carassai Via Aso 90 A95 DSL
Tamoil Tamoil Station Lunano S.P. Fogliense A95 DSL DSL+
Tamoil Tamoil Lunano Lunano Via Circonvallazione A95 DSL
IP IP Pioraco Pioraco Via Pioraco A95 DSL LPG
Бензиностанция Crudi - Sassofeltrio (ex Tamoil) Sassofeltrio Via Butriola 2 A95 DSL LPG
Бензиностанция Seri - Colmurano Colmurano Via Fiastra 34 A95 DSL LPG CNG
Esso Esso Visso Visso Via Cesare Battisti 55 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Station Cossignano Contrada Gallo No. 33 A95 DSL LPG DSL+
IP IP Ponte Tesino Cossignano Contrada Gallo 33 A95 DSL LPG CNG A98
IP IP Montottone Montottone Viale Trieste 9/A A95 DSL
IP IP Caccamo Serrapetrona SS77 km 63.000 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Sam Metano - Mergo Mergo Via Montirone 8 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Mergo Mergo Via Angeli A95 DSL
Eni Eni Zona Produttiva Mercatale Sassocorvaro Auditore SP3 A95 DSL LPG DSL+
Бензиностанция Marchetti - Maddalena (solo gpl e metano) Muccia Strada Comunale Giove 6 LPG CNG
Eni Eni Muccia Muccia SS77 km 44.128 dir. Est A95 DSL DSL+
IP IP Muccia Muccia Via Valnerina A95 DSL
Бензиностанция Remia - Monte Giberto Monte Giberto Via Armando Diaz 39 A95 DSL
IP IP Monte Vidon Corrado Monte Vidon Corrado Via Guglielmo Oberdan 75 A95 DSL
Бензиностанция Valentini - Monte San Martino (ex IP) Monte San Martino Via Don Ernesto Ricci A95 DSL
IP IP Tavoleto (PU) Tavoleto Via Casinella A95 DSL DSL+
IP IP Montemonaco Montemonaco Viale Stradone 34 A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Fiastra (ex IP) Fiastra SP47 km 1.500 dir. Nord-Ovest A95 DSL
Tamoil Tamoil Basciano Gagliole SP361 km 65.450 dir. Ovest 5 A95 DSL LPG CNG
IP IP Contrada Piane Moresco SP85 km 7.800 dir. Nord-Est A95 DSL LPG
Бензиностанция Energia e Futuro - Montedinove Montedinove Borgo San Tommaso A95 DSL
Esso Esso Monteciccardo (ex Tamoil) Monteciccardo Via Arzilla 22 A95 DSL LPG
Бензиностанция Ecofuel - Monte Vidon Combatte (ex D'Amico) Monte Vidon Combatte SP238 km 18.562 dir. Ovest A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Oil66 - Castelsantangelo sul Nera Castelsantangelo sul Nera SP134 A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Porto d'Ascoli Contrada San Giovanni A95 DSL DSL+
Бензиностанция Marchio Minore - Fossombrone Via Risorgimento Fossombrone Via Risorgimento A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Fossombrone Via Pian (solo metano) Fossombrone Via Pian Di Gualdo CNG
Eni Eni Station Sasso Nord Fossombrone S.S. Fano-Grosseto, Km 258,771 A95 DSL DSL+
Eni Eni Fossombrone (PU) Fossombrone S.S. Fano Grosseto A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Pian di Gualdo Fossombrone SS73bis km 89.000 dir. Est A95 DSL LPG A98 DSL+
Eni Eni Sasso Nord Fossombrone SS73bis km 258.771 dir. Ovest A95 DSL LPG DSL+
IP IP Ghilardino Fossombrone Piazza Ghilardino A95 DSL
IP IP Fossombrone Viale Oberdan Fossombrone Viale Guglielmo Oberdan 36 A95 DSL
Tamoil Tamoil Fossombrone Fossombrone Via Cattedrale 22 A95 DSL
Бензиностанция RETITALIA Station Porto Potenza Picena S.S. 16 KM. 335.296 A95 DSL DSL+
Eni Eni Station Porto Potenza Picena Viale Regina Margherita 300 A95 DSL DSL+
Esso Esso Potenza Picena SS16 km 335.296 Potenza Picena SS16 km 335.296 dir. Nord-Ovest A95 DSL DSL+
Бензиностанция Carburanti Discount - Pagliare (no metano) Spinetoli Via 8 Marzo 10/A A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Marchio Minore - Frontone (ex IP) Frontone Via del Mare 23 A95 DSL
Бензиностанция Retitalia - Pietrarubbia Pietrarubbia Via Montefeltresca A95 DSL LPG
Бензиностанция Valentini - Borgo Pace Borgo Pace Via Meta A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Montemaggiore al Metauro Colli al Metauro Via Ponte Metauro 65 A95 DSL A98 DSL+
Бензиностанция Oilone - Sant'Angelo in Lizzola Vallefoglia SP30 A95 DSL DSL+
Бензиностанция GF Gestioni - Monterado Trecastelli Via Val Cesano 42 A95 DSL LPG CNG
Бензиностанция Oilone - Tavernelle Colli al Metauro Via Flaminia 48 A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Casinina Sassocorvaro Auditore SP3bis A95 DSL
Бензиностанция Marchio Minore - Monte San Giusto Monte San Giusto SP46 km 3.096 dir. Sud-Ovest A95 DSL LPG
Бензиностанция Marchio Minore - Ancona Ancona Via Franco Scataglini 7 A95 DSL
Eni Eni Porto Sant Elpidio Porto Sant Elpidio Via Mazzini 368/A A95 DSL LPG CNG DSL+
Eni Eni Marotta di Fano (PS) Marotta Di Fano S.S. 16 km 260+915 A95 DSL
Eni Eni Calcinelli Colli al Metauro Via Flaminia 81 A95 DSL A98 DSL+
Eni Eni Colbordolo (no metano) Vallefoglia Via delle Regioni 6/A A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Orciano di Pesaro (ex IP) Terre Roveresche Viale Evangelisti 19 A95 DSL
Eni Eni Ripe Trecastelli Via Giacomo Matteotti 3 A95 DSL LPG DSL+
Eni Eni Mercatale Sassocorvaro Auditore SP3 A95 DSL DSL+
Esso Esso Sant'Angelo in Vado Sant'Angelo in Vado Via Nazionale Nord 29 A95 DSL DSL+
Esso Esso Station Senigallia S.S. 16 Loc. Marzocca A95 DSL DSL+
Esso Esso Monterado Trecastelli Via del Lavoro 11 A95 DSL LPG
IP IP Montecchio Vallefoglia Corso 21 Gennaio 158 A95 DSL
IP IP IP Torre Annunziata (NA) Torre Annunziata Via Veneto A95 DSL
IP IP Mondavio (PU) Piedimonte Matese Località Pianaccio A95 DSL
IP IP San Giorgio di Pesaro Terre Roveresche SP16 km 21.100 dir. Nord-Ovest A95 DSL
IP IP Montecopiolo Montecopiolo Via Montefeltresca 16/A A95 DSL
IP IP Tavernelle Colli al Metauro SP3 km 268.300 dir. Est A95 DSL
IP IP San Benedetto del Tronto Via Tiziano (nautico) San Benedetto del Tronto Via Moletto Tiziano Parasabbia 1 A95 DSL
Q8 Q8 Poiole Falconara Marittima Via Adriatica A95 DSL DSL+
Q8 Q8 Serra de' Conti Serra de' Conti Via Santa Lucia 64 A95 DSL A98 DSL+
Q8 Q8 Station S. Elpidio Al Mare Ads Chienti Ovest A14 Km.263+900 A95 DSL LPG DSL+
Tamoil Tamoil Corinaldo Corinaldo Via Corinaldese 38 A95 DSL LPG CNG
Tamoil Tamoil Montecchio Vallefoglia Via Umbria 10 A95 DSL LPG DSL+
Tamoil Tamoil Fiuminata (ex IP) Fiuminata SP361 km 80.550 dir. Ovest A95 DSL LPG
Tamoil Tamoil Passo Ripe San Ginesio SP78 km 13.498 dir. Nord A95 DSL
Tamoil Tamoil Saltara Colli al Metauro SP3 km 270.650 dir. Nord-Est A95 DSL
TotalErg TotalErg Station Santa Maria Angeli Via Los Angeles A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Fossato di Vico S.S. 3 Flaminia Km 198+510 A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Sant'Angelo in Lizzo Corso Xxi Gennaio A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station Porto San Elpidio S.S. 16 Km 368,818 A95 DSL DSL+
TotalErg TotalErg Station Marina di Montemarci S.S. Adriatica KM 283+630 A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Station San Filippo Cesano S.S. 424 Km.14,180 A95 DSL LPG DSL+
TotalErg TotalErg Sant'Elpidio a Mare (AP) Sant'Elpidio a Mare S.P. Faleriense 27 A95 DSL
IES IES Corinaldo Corinaldo Via della Murata, 43/a A95 DSL
Tesla Tesla Porto Sant’Elpidio, Italy Porto Sant’Elpidio Via dell’economia 9 EV