Класация по области за 22 септември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,72¢

-2,65¢

-1,37¢

-6,735

2 -1

Veneto

-2,67¢

-2,45¢

-1,13¢

-6,250

3 =

Emilia-Romagna

-1,76¢

-2,13¢

-0,84¢

-4,726

4 +7

Basilicata

-0,03¢

-2,21¢

0,12¢

-2,121

5 -1

Campania

0,14¢

-1,96¢

-0,06¢

-1,885

6 +2

Trentino-Alto Adige

-1,59¢

-1,13¢

0,88¢

-1,844

7 -1

Molise

-0,80¢

-1,02¢

0,22¢

-1,602

8 -3

Sicilia

-1,68¢

-2,48¢

3,06¢

-1,101

9 -2

Lombardia

-0,74¢

0,49¢

-0,63¢

-0,870

10 =

Valle d'Aosta

-3,77¢

-7,13¢

0,00¢

0,000

11 -2
Sardegna
-1,38¢
-0,74¢
2,59¢
0,472
12 =
Lazio
1,24¢
-0,29¢
-0,46¢
0,491
13 =
Toscana
0,53¢
0,66¢
0,34¢
1,526
14 +3
Abruzzi
0,89¢
1,21¢
0,80¢
2,895
15 =
Calabria
1,54¢
-0,37¢
1,74¢
2,907
16 =
Piemonte
2,06¢
2,10¢
-0,46¢
3,698
17 -3
Marche
2,52¢
0,47¢
1,08¢
4,075
18 =
Umbria
1,68¢
1,06¢
2,52¢
5,261
19 =
Puglia
2,00¢
3,13¢
0,48¢
5,609
20 =
Liguria
3,83¢
0,29¢
1,75¢
5,873

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.