Класация по области за 21 ноември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,21¢

-3,24¢

-0,91¢

-7,368

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,90¢

-2,28¢

-0,85¢

-6,039

3 =

Emilia-Romagna

-1,88¢

-1,47¢

-0,80¢

-4,154

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,30¢

-0,70¢

-0,06¢

-3,063

5 +2

Campania

0,49¢

-1,59¢

-0,54¢

-1,632

6 +2

Sardegna

-1,95¢

-1,93¢

2,32¢

-1,560

7 -1

Lombardia

-0,64¢

0,12¢

-0,51¢

-1,027

8 +3

Basilicata

0,95¢

-1,77¢

0,48¢

-0,330

9 -4

Sicilia

-1,30¢

-1,53¢

2,59¢

-0,234

10 =

Valle d'Aosta

-4,77¢

-9,20¢

0,00¢

0,000

11 -2
Molise
-0,28¢
-0,29¢
1,00¢
0,428
12 =
Lazio
1,23¢
-0,01¢
-0,70¢
0,521
13 =
Toscana
0,42¢
0,89¢
0,39¢
1,693
14 =
Calabria
1,49¢
-0,71¢
1,40¢
2,190
15 =
Marche
2,10¢
-0,01¢
1,14¢
3,228
16 =
Abruzzi
1,40¢
0,82¢
1,07¢
3,290
17 =
Piemonte
2,09¢
1,98¢
-0,08¢
3,990
18 =
Puglia
1,81¢
2,39¢
0,46¢
4,657
19 =
Liguria
3,15¢
0,31¢
1,36¢
4,826
20 =
Umbria
2,21¢
1,65¢
2,41¢
6,276

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.