Класация по области за 19 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,23¢

-2,31¢

-1,13¢

-6,675

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,72¢

-1,52¢

-1,63¢

-5,868

3 =

Emilia-Romagna

-1,51¢

-1,70¢

-0,67¢

-3,874

4 =

Trentino-Alto Adige

-1,82¢

-0,82¢

-0,82¢

-3,458

5 +7

Molise

-2,12¢

-0,59¢

0,90¢

-1,803

6 -1

Lombardia

-0,75¢

0,18¢

-0,68¢

-1,250

7 +2

Sicilia

-1,58¢

-1,94¢

3,23¢

-0,288

8 +3

Toscana

-0,23¢

0,03¢

0,10¢

-0,093

9 -2

Valle d'Aosta

-4,87¢

-3,63¢

0,00¢

0,000

10 -2

Lazio

1,12¢

-0,38¢

-0,74¢

0,005

11 -5
Sardegna
-1,43¢
-0,35¢
2,42¢
0,647
12 -2
Campania
1,23¢
-0,37¢
0,02¢
0,887
13 +1
Marche
0,46¢
-0,83¢
1,28¢
0,909
14 -1
Basilicata
1,39¢
0,22¢
-0,15¢
1,465
15 +2
Abruzzi
1,16¢
1,10¢
1,00¢
3,262
16 -1
Piemonte
2,63¢
1,94¢
-0,03¢
4,546
17 +3
Umbria
1,45¢
0,87¢
2,85¢
5,163
18 -2
Calabria
2,79¢
0,86¢
1,65¢
5,292
19 -1
Puglia
2,56¢
3,51¢
0,50¢
6,572
20 -1
Liguria
4,50¢
1,26¢
1,48¢
7,236

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.