Класация по области за 15 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,31¢

-2,34¢

-1,16¢

-6,807

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,43¢

-1,64¢

-1,34¢

-6,410

3 =

Trentino-Alto Adige

-2,41¢

-1,25¢

-1,00¢

-4,658

4 =

Emilia-Romagna

-2,13¢

-1,26¢

-0,61¢

-4,002

5 +6

Basilicata

-0,01¢

-1,75¢

-0,44¢

-2,203

6 +6

Sicilia

-0,92¢

-2,32¢

2,93¢

-0,308

7 -2

Lombardia

-0,19¢

0,65¢

-0,61¢

-0,146

8 =

Valle d'Aosta

-6,07¢

-4,55¢

0,00¢

0,000

9 +1

Campania

0,98¢

-0,54¢

0,05¢

0,490

10 +4

Sardegna

-0,41¢

-1,12¢

2,11¢

0,585

11 -4
Toscana
-0,08¢
0,64¢
0,07¢
0,635
12 -3
Lazio
1,51¢
-0,12¢
-0,72¢
0,675
13 -7
Marche
0,43¢
-0,30¢
1,14¢
1,275
14 +1
Calabria
2,43¢
-1,50¢
1,20¢
2,133
15 -2
Abruzzi
1,36¢
0,75¢
1,07¢
3,183
16 +2
Molise
1,34¢
0,87¢
1,28¢
3,486
17 =
Puglia
1,88¢
3,11¢
0,39¢
5,390
18 -2
Piemonte
2,99¢
2,64¢
0,09¢
5,725
19 =
Umbria
1,95¢
2,32¢
2,67¢
6,941
20 =
Liguria
4,45¢
1,60¢
1,80¢
7,847

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.