Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-3,78¢

-2,97¢

-1,99¢

-8,748

2 -1

Veneto

-4,03¢

-3,27¢

-0,96¢

-8,259

3 =

Basilicata

-1,22¢

-3,10¢

-0,24¢

-4,556

4 +1

Emilia-Romagna

-1,92¢

-1,44¢

-0,97¢

-4,326

5 -1

Trentino-Alto Adige

-3,43¢

-1,23¢

1,32¢

-3,331

6 +2

Sicilia

-1,40¢

-3,78¢

3,71¢

-1,477

7 =

Campania

0,19¢

-1,67¢

0,02¢

-1,459

8 -2

Sardegna

-1,75¢

-2,23¢

2,71¢

-1,269

9 +1

Valle d'Aosta

-4,95¢

-8,60¢

0,00¢

0,000

10 -1

Marche

0,30¢

-1,53¢

1,31¢

0,084

11 +1
Lombardia
-0,02¢
1,05¢
-0,88¢
0,147
12 -1
Calabria
2,18¢
-1,56¢
0,69¢
1,314
13 +1
Lazio
1,66¢
0,02¢
0,07¢
1,744
14 -1
Toscana
0,60¢
0,87¢
0,41¢
1,876
15 +2
Abruzzi
1,41¢
0,62¢
0,71¢
2,742
16 =
Puglia
1,28¢
2,72¢
0,08¢
4,077
17 +2
Piemonte
3,54¢
2,94¢
-0,30¢
6,190
18 -3
Umbria
1,79¢
1,32¢
3,33¢
6,437
19 -1
Liguria
4,55¢
1,33¢
1,41¢
7,294
20 =
Molise
3,72¢
3,43¢
0,37¢
7,523

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.