Класация по области за 21 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,37¢

-2,74¢

-0,97¢

-7,077

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,17¢

-1,71¢

-1,47¢

-6,353

3 +1

Emilia-Romagna

-1,75¢

-1,32¢

-0,85¢

-3,915

4 +2

Trentino-Alto Adige

-2,61¢

-1,46¢

1,44¢

-2,625

5 +7

Valle d'Aosta

-5,07¢

-1,09¢

4,65¢

-1,503

6 +3

Lombardia

-0,50¢

0,62¢

-0,90¢

-0,780

7 +4

Marche

-0,28¢

-1,67¢

1,43¢

-0,522

8 -1

Campania

0,65¢

-0,74¢

-0,30¢

-0,392

9 -4

Sardegna

-1,30¢

-0,91¢

2,85¢

0,640

10 -7

Basilicata

1,26¢

-0,10¢

-0,43¢

0,736

11 +2
Toscana
0,26¢
0,27¢
0,24¢
0,773
12 +2
Lazio
1,98¢
0,28¢
0,18¢
2,434
13 +5
Abruzzi
0,99¢
1,23¢
1,42¢
3,634
14 -6
Sicilia
1,00¢
-0,81¢
3,56¢
3,745
15 +1
Puglia
2,56¢
2,71¢
0,39¢
5,656
16 -6
Calabria
4,09¢
0,95¢
0,64¢
5,679
17 -2
Molise
3,37¢
2,59¢
-0,09¢
5,872
18 +1
Piemonte
3,52¢
2,77¢
-0,16¢
6,133
19 +1
Umbria
2,06¢
2,19¢
2,89¢
7,150
20 -3
Liguria
4,56¢
2,11¢
0,97¢
7,636

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.