Класация по области за 18 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,00¢

-2,72¢

-0,88¢

-6,598

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,37¢

-1,83¢

-1,28¢

-5,480

3 =

Emilia-Romagna

-0,79¢

-0,65¢

-0,91¢

-2,341

4 +7

Basilicata

-0,35¢

-1,70¢

-0,01¢

-2,062

5 +1

Campania

0,43¢

-0,37¢

-0,49¢

-0,430

6 +8

Calabria

1,13¢

-2,03¢

0,52¢

-0,385

7 -2

Lombardia

-0,35¢

1,19¢

-0,90¢

-0,062

8 -4

Marche

-0,40¢

-1,07¢

1,56¢

0,081

9 +10

Sicilia

-0,58¢

-1,94¢

3,33¢

0,816

10 -3

Trentino-Alto Adige

-0,77¢

0,11¢

1,63¢

0,980

11 +1
Sardegna
-1,30¢
-1,97¢
4,29¢
1,020
12 -4
Toscana
0,43¢
0,43¢
0,35¢
1,200
13 -4
Lazio
1,30¢
-0,06¢
0,08¢
1,323
14 +2
Molise
2,06¢
0,90¢
-1,44¢
1,519
15 -5
Valle d'Aosta
-0,91¢
-2,11¢
5,00¢
1,980
16 -1
Piemonte
2,38¢
2,26¢
-0,17¢
4,466
17 +1
Puglia
2,25¢
2,47¢
0,59¢
5,312
18 -5
Abruzzi
1,56¢
2,50¢
1,56¢
5,618
19 +1
Liguria
3,40¢
2,16¢
0,96¢
6,514
20 -3
Umbria
1,50¢
2,08¢
3,04¢
6,612

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.