Класация по области за 24 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valle d'Aosta

-4,80¢

-5,30¢

0,00¢

-10,100

2 -1

Veneto

-4,03¢

-4,13¢

-0,54¢

-8,702

3 =

Emilia-Romagna

-1,80¢

-2,10¢

-0,71¢

-4,610

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,68¢

-3,27¢

1,45¢

-4,507

5 +5

Sicilia

-2,90¢

-4,76¢

4,13¢

-3,528

6 =

Sardegna

-2,48¢

-3,79¢

3,03¢

-3,242

7 +2

Basilicata

-0,60¢

-1,51¢

-0,07¢

-2,181

8 -4

Friuli-Venezia Giulia

-2,00¢

0,82¢

-0,59¢

-1,767

9 -1

Lombardia

-0,09¢

0,31¢

-0,90¢

-0,669

10 -3

Campania

0,81¢

-1,45¢

0,05¢

-0,590

11 +3
Lazio
0,75¢
0,46¢
0,03¢
1,236
12 +4
Marche
0,51¢
0,38¢
1,02¢
1,909
13 +6
Calabria
1,85¢
-0,62¢
0,83¢
2,055
14 -1
Puglia
0,78¢
1,56¢
0,02¢
2,355
15 =
Liguria
1,08¢
0,50¢
0,92¢
2,502
16 -4
Toscana
1,12¢
1,38¢
0,27¢
2,770
17 -6
Molise
1,71¢
1,10¢
0,01¢
2,823
18 -1
Piemonte
2,52¢
2,27¢
-0,54¢
4,253
19 -1
Abruzzi
1,33¢
3,15¢
0,54¢
5,018
20 =
Umbria
1,67¢
4,29¢
1,83¢
7,793

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.