Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,33¢

-6,00¢

0,00¢

-11,333

2 =

Veneto

-3,65¢

-3,61¢

-0,67¢

-7,929

3 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,67¢

-1,05¢

-1,02¢

-4,745

4 -1

Emilia-Romagna

-1,49¢

-1,59¢

-0,89¢

-3,973

5 +1

Trentino-Alto Adige

-2,27¢

-2,23¢

1,18¢

-3,318

6 +2

Sicilia

-2,23¢

-2,96¢

2,96¢

-2,234

7 +2

Lombardia

-0,08¢

0,14¢

-0,90¢

-0,844

8 -3

Sardegna

-1,29¢

-1,88¢

2,85¢

-0,322

9 +1

Campania

1,07¢

-1,08¢

0,50¢

0,487

10 +1

Lazio

1,46¢

0,12¢

-0,25¢

1,332

11 +6
Molise
2,38¢
-0,75¢
0,10¢
1,731
12 =
Puglia
1,05¢
0,72¢
-0,04¢
1,737
13 -6
Basilicata
1,69¢
0,49¢
-0,39¢
1,796
14 =
Toscana
0,99¢
0,76¢
0,40¢
2,152
15 -2
Liguria
1,66¢
0,58¢
1,12¢
3,366
16 -1
Piemonte
2,27¢
1,52¢
-0,34¢
3,450
17 -1
Abruzzi
0,66¢
2,48¢
0,41¢
3,549
18 =
Marche
0,34¢
3,02¢
1,13¢
4,492
19 =
Calabria
3,78¢
2,48¢
1,42¢
7,682
20 =
Umbria
2,07¢
6,14¢
1,49¢
9,699

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.