Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,86¢

-4,11¢

-0,60¢

-8,569

2 =

Valle d'Aosta

-3,63¢

-3,28¢

0,00¢

-6,917

3 +3

Friuli-Venezia Giulia

-2,53¢

-1,08¢

-1,79¢

-5,406

4 -1

Emilia-Romagna

-1,65¢

-1,25¢

-1,24¢

-4,141

5 -1

Basilicata

0,30¢

-1,86¢

-0,54¢

-2,097

6 -1

Sardegna

-2,76¢

-3,20¢

3,89¢

-2,066

7 =

Trentino-Alto Adige

-1,41¢

-2,26¢

2,07¢

-1,601

8 =

Lombardia

-0,49¢

0,05¢

-1,03¢

-1,466

9 +2

Toscana

-0,45¢

0,35¢

0,59¢

0,491

10 -1

Lazio

0,65¢

0,07¢

-0,13¢

0,591

11 +5
Molise
-0,28¢
0,45¢
0,42¢
0,595
12 =
Campania
1,29¢
-0,26¢
0,21¢
1,235
13 -3
Sicilia
0,13¢
-1,14¢
3,09¢
2,082
14 -1
Calabria
0,91¢
0,22¢
1,00¢
2,128
15 -1
Piemonte
1,93¢
0,96¢
-0,48¢
2,413
16 -1
Puglia
1,50¢
1,43¢
0,21¢
3,144
17 =
Liguria
2,02¢
0,09¢
1,54¢
3,660
18 +1
Marche
0,86¢
2,70¢
0,97¢
4,525
19 -1
Abruzzi
1,89¢
3,20¢
1,04¢
6,133
20 =
Umbria
2,59¢
3,70¢
1,90¢
8,196

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.