Класация по области за 13 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,22¢

-5,50¢

0,00¢

-13,717

2 =

Veneto

-3,86¢

-3,65¢

-0,45¢

-7,971

3 =

Emilia-Romagna

-1,32¢

-1,43¢

-0,98¢

-3,729

4 +1

Trentino-Alto Adige

-2,27¢

-3,03¢

2,35¢

-2,962

5 +2

Lombardia

-0,94¢

-0,14¢

-1,13¢

-2,206

6 -2

Friuli-Venezia Giulia

-2,20¢

1,78¢

-1,75¢

-2,170

7 -1

Campania

0,25¢

-1,42¢

0,03¢

-1,149

8 +2

Sardegna

-2,01¢

-2,76¢

4,03¢

-0,741

9 -1

Basilicata

-0,29¢

-0,25¢

0,46¢

-0,078

10 -1

Sicilia

-0,63¢

-2,06¢

3,09¢

0,406

11 =
Lazio
1,21¢
0,81¢
-0,12¢
1,902
12 +7
Abruzzi
0,42¢
1,12¢
0,60¢
2,132
13 -1
Molise
1,31¢
0,17¢
0,66¢
2,135
14 -1
Puglia
1,52¢
1,06¢
0,15¢
2,731
15 =
Liguria
2,04¢
0,00¢
1,76¢
3,800
16 +1
Piemonte
2,60¢
1,54¢
-0,33¢
3,814
17 -1
Toscana
1,54¢
1,95¢
0,50¢
3,979
18 -4
Marche
0,63¢
2,46¢
0,98¢
4,070
19 -1
Calabria
2,33¢
-0,20¢
1,94¢
4,074
20 =
Umbria
3,46¢
5,60¢
2,67¢
11,726

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.