Класация по области за 30 ноември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,77¢

-6,27¢

0,00¢

-15,033

2 +1

Veneto

-3,12¢

-3,13¢

-0,74¢

-6,993

3 -1

Friuli-Venezia Giulia

-3,71¢

-2,01¢

-1,11¢

-6,834

4 =

Sardegna

-2,30¢

-2,00¢

-0,03¢

-4,327

5 +2

Trentino-Alto Adige

-1,73¢

-1,81¢

0,14¢

-3,404

6 -1

Emilia-Romagna

-1,50¢

-1,36¢

-0,47¢

-3,322

7 +1

Campania

-0,49¢

-1,38¢

-0,24¢

-2,114

8 -2

Sicilia

-1,54¢

-2,52¢

2,04¢

-2,019

9 +3

Lombardia

0,54¢

0,30¢

-0,60¢

0,236

10 =

Lazio

0,39¢

0,19¢

-0,16¢

0,421

11 +3
Abruzzi
-0,25¢
-0,38¢
1,16¢
0,529
12 -3
Molise
-0,06¢
-0,18¢
1,19¢
0,949
13 -2
Marche
-0,13¢
0,15¢
1,15¢
1,161
14 -1
Calabria
0,17¢
0,55¢
0,66¢
1,389
15 +1
Toscana
1,21¢
0,98¢
0,18¢
2,371
16 +2
Puglia
1,61¢
1,04¢
-0,04¢
2,608
17 -2
Basilicata
0,93¢
1,94¢
0,37¢
3,240
18 -1
Piemonte
1,44¢
1,79¢
0,19¢
3,427
19 =
Umbria
1,51¢
2,51¢
0,99¢
5,008
20 =
Liguria
2,13¢
2,14¢
1,33¢
5,595

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.