Класация по области за 31 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,27¢

-4,27¢

-1,71¢

-10,258

2 =

Lazio

-5,06¢

-5,34¢

0,49¢

-9,902

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,31¢

-2,97¢

0,00¢

-6,286

4 +1

Emilia-Romagna

-3,00¢

-2,72¢

0,00¢

-5,720

5 -1

Molise

-2,60¢

-3,00¢

0,00¢

-5,600

6 =

Campania

-0,42¢

-2,11¢

-2,39¢

-4,911

7 =

Lombardia

-1,30¢

-0,88¢

-1,55¢

-3,732

8 =

Piemonte

-1,74¢

-1,26¢

-0,25¢

-3,250

9 +2

Liguria

-5,40¢

3,82¢

0,00¢

-1,578

10 -1

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 +1
Trentino-Alto Adige
-1,48¢
-1,64¢
6,93¢
3,815
12 -2
Basilicata
4,87¢
3,97¢
-4,25¢
4,583
13 =
Abruzzi
3,85¢
3,66¢
-1,10¢
6,410
14 =
Calabria
3,09¢
3,25¢
2,21¢
8,551
15 =
Puglia
6,42¢
6,47¢
-2,05¢
10,840
16 =
Sardegna
2,43¢
1,38¢
7,52¢
11,327
17 =
Toscana
4,48¢
4,90¢
4,10¢
13,483
18 =
Sicilia
4,77¢
4,97¢
5,95¢
15,697
19 =
Umbria
6,00¢
6,68¢
4,00¢
16,683
20 =
Marche
8,40¢
9,00¢
0,00¢
17,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.