Класация по области за 16 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,05¢

-2,43¢

-1,09¢

-6,573

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,21¢

-2,38¢

-0,72¢

-6,320

3 =

Emilia-Romagna

-1,41¢

-0,79¢

-0,67¢

-2,874

4 +6

Molise

-1,19¢

-1,30¢

0,47¢

-2,018

5 +9

Basilicata

0,30¢

-2,09¢

-0,21¢

-2,008

6 -1

Sardegna

-1,74¢

-1,36¢

1,13¢

-1,968

7 -3

Trentino-Alto Adige

-1,53¢

0,04¢

-0,31¢

-1,799

8 -2

Lombardia

-0,44¢

0,19¢

-0,50¢

-0,745

9 =

Campania

0,74¢

-1,16¢

-0,29¢

-0,712

10 -2

Sicilia

-1,21¢

-2,09¢

2,73¢

-0,559

11 +1
Lazio
0,92¢
-0,46¢
-0,60¢
-0,139
12 -5
Valle d'Aosta
-3,73¢
-7,48¢
0,00¢
0,000
13 +3
Calabria
1,56¢
-1,03¢
0,77¢
1,295
14 -3
Toscana
0,14¢
0,85¢
0,38¢
1,365
15 -2
Marche
1,54¢
-0,63¢
1,00¢
1,908
16 +1
Abruzzi
0,86¢
0,64¢
0,90¢
2,399
17 -2
Piemonte
1,83¢
1,75¢
-0,10¢
3,481
18 =
Puglia
2,14¢
3,16¢
0,41¢
5,705
19 =
Liguria
4,10¢
0,06¢
1,65¢
5,808
20 =
Umbria
2,17¢
1,85¢
2,40¢
6,413

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.