Класация по области за 17 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,02¢

-2,39¢

-1,16¢

-6,561

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,93¢

-1,34¢

-1,66¢

-5,928

3 =

Emilia-Romagna

-2,24¢

-2,51¢

-0,69¢

-5,443

4 +4

Molise

-1,58¢

-2,46¢

0,65¢

-3,391

5 -1

Basilicata

-1,00¢

-1,28¢

-0,39¢

-2,679

6 -1

Trentino-Alto Adige

-1,62¢

-0,24¢

-0,30¢

-2,149

7 +3

Lombardia

-0,66¢

0,19¢

-0,67¢

-1,139

8 -2

Sicilia

-1,75¢

-2,03¢

3,24¢

-0,533

9 +3

Toscana

-0,22¢

0,03¢

0,14¢

-0,052

10 +1

Valle d'Aosta

-4,92¢

-0,62¢

0,00¢

0,000

11 +2
Marche
0,31¢
-1,02¢
1,32¢
0,611
12 -3
Campania
1,06¢
-0,34¢
-0,05¢
0,674
13 -6
Sardegna
-1,01¢
-0,70¢
2,68¢
0,969
14 =
Lazio
1,50¢
0,54¢
-0,63¢
1,407
15 +1
Calabria
2,52¢
-0,84¢
1,37¢
3,052
16 -1
Abruzzi
0,84¢
1,51¢
0,91¢
3,261
17 =
Piemonte
2,78¢
2,46¢
-0,21¢
5,039
18 +2
Umbria
1,45¢
0,99¢
3,00¢
5,438
19 =
Liguria
4,56¢
0,40¢
1,35¢
6,306
20 -2
Puglia
2,60¢
4,15¢
0,40¢
7,140

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.