Класация по области за 21 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,84¢

-2,08¢

-1,93¢

-6,854

2 -1

Veneto

-3,38¢

-1,99¢

-1,24¢

-6,607

3 +7

Basilicata

-1,36¢

-1,94¢

-0,58¢

-3,891

4 -1

Emilia-Romagna

-1,47¢

-1,49¢

-0,80¢

-3,774

5 +7

Sicilia

-2,96¢

-3,54¢

3,14¢

-3,368

6 -2

Trentino-Alto Adige

-1,45¢

-0,72¢

-0,84¢

-3,004

7 -1

Marche

0,10¢

-2,02¢

1,04¢

-0,878

8 -3

Lombardia

-0,44¢

0,65¢

-0,60¢

-0,395

9 -1

Campania

0,91¢

-1,12¢

-0,10¢

-0,318

10 -3

Valle d'Aosta

-5,32¢

-0,90¢

0,00¢

0,000

11 -2
Sardegna
-0,95¢
-0,99¢
1,94¢
0,003
12 -1
Lazio
1,30¢
-0,10¢
-0,53¢
0,671
13 +3
Calabria
1,51¢
-1,90¢
1,13¢
0,738
14 -1
Toscana
0,39¢
0,55¢
0,13¢
1,076
15 -1
Abruzzi
0,14¢
1,23¢
1,10¢
2,475
16 -1
Molise
1,03¢
1,38¢
1,08¢
3,486
17 +2
Umbria
1,12¢
0,82¢
2,61¢
4,555
18 -1
Piemonte
2,84¢
2,19¢
-0,01¢
5,022
19 -1
Puglia
2,62¢
3,20¢
0,41¢
6,234
20 =
Liguria
5,68¢
0,56¢
1,54¢
7,782

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.