Класация по области за 22 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Veneto

-3,35¢

-2,35¢

-1,18¢

-6,881

2 -1

Friuli-Venezia Giulia

-2,93¢

-1,89¢

-1,91¢

-6,734

3 +1

Emilia-Romagna

-1,84¢

-1,51¢

-0,77¢

-4,127

4 +2

Trentino-Alto Adige

-1,57¢

-0,27¢

-0,85¢

-2,694

5 =

Sicilia

-2,41¢

-2,71¢

3,14¢

-1,981

6 -3

Basilicata

0,04¢

-1,25¢

-0,62¢

-1,837

7 +1

Lombardia

-0,78¢

0,38¢

-0,56¢

-0,959

8 +1

Campania

0,70¢

-1,54¢

-0,07¢

-0,902

9 -2

Marche

0,18¢

-1,80¢

1,12¢

-0,496

10 =

Valle d'Aosta

-5,52¢

-6,22¢

0,00¢

0,000

11 =
Sardegna
-1,05¢
-0,40¢
1,96¢
0,518
12 +2
Toscana
0,09¢
0,48¢
0,16¢
0,722
13 -1
Lazio
1,12¢
0,23¢
-0,58¢
0,767
14 -1
Calabria
1,82¢
-1,86¢
1,45¢
1,415
15 =
Abruzzi
0,20¢
1,01¢
1,09¢
2,303
16 =
Molise
0,77¢
0,86¢
1,12¢
2,754
17 =
Umbria
1,20¢
0,66¢
2,65¢
4,516
18 =
Piemonte
2,80¢
2,54¢
0,06¢
5,408
19 =
Puglia
2,38¢
3,12¢
0,50¢
5,996
20 =
Liguria
5,23¢
1,07¢
1,60¢
7,901

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.