Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +5

Sicilia

-5,01¢

-4,09¢

0,51¢

-8,589

2 +6

Sardegna

-4,07¢

-3,62¢

0,52¢

-7,169

3 -2

Veneto

-3,67¢

-2,93¢

-0,30¢

-6,891

4 =

Basilicata

-3,67¢

-3,43¢

0,56¢

-6,542

5 =

Trentino-Alto Adige

-3,77¢

-2,04¢

0,21¢

-5,598

6 -4

Friuli-Venezia Giulia

-2,77¢

-1,46¢

-0,39¢

-4,616

7 -4

Emilia-Romagna

-2,31¢

-1,54¢

-0,31¢

-4,158

8 -1

Campania

-0,71¢

-1,49¢

-0,30¢

-2,495

9 +3

Calabria

0,24¢

-2,32¢

-0,07¢

-2,147

10 -1

Marche

0,06¢

-1,78¢

-0,29¢

-2,010

11 +6
Umbria
-0,19¢
-0,82¢
-0,28¢
-1,281
12 -1
Toscana
-0,05¢
-0,21¢
-0,37¢
-0,634
13 =
Valle d'Aosta
-3,53¢
-3,00¢
0,00¢
0,000
14 -4
Lombardia
0,24¢
1,16¢
-0,41¢
0,993
15 -1
Lazio
1,45¢
0,61¢
0,04¢
2,099
16 -1
Abruzzi
1,47¢
2,13¢
-0,09¢
3,521
17 +2
Liguria
3,03¢
0,69¢
0,10¢
3,819
18 -2
Puglia
1,38¢
2,82¢
-0,03¢
4,177
19 -1
Piemonte
3,50¢
2,70¢
0,09¢
6,284
20 =
Molise
4,32¢
3,83¢
-0,55¢
7,600

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.