Класация по области за 23 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,54¢

-2,96¢

-1,03¢

-7,537

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,67¢

-1,54¢

-1,33¢

-5,537

3 +9

Basilicata

-0,34¢

-2,87¢

0,03¢

-3,175

4 -1

Emilia-Romagna

-0,90¢

-0,80¢

-0,92¢

-2,620

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,46¢

-1,48¢

1,55¢

-1,391

6 =

Campania

0,56¢

-0,93¢

-0,52¢

-0,885

7 +9

Sardegna

-2,13¢

-2,40¢

3,73¢

-0,801

8 =

Lombardia

-0,44¢

0,77¢

-0,90¢

-0,565

9 -2

Marche

-0,47¢

-0,51¢

1,41¢

0,432

10 +4

Calabria

1,35¢

-1,22¢

0,39¢

0,528

11 -1
Lazio
0,85¢
-0,35¢
0,10¢
0,598
12 -1
Sicilia
-0,75¢
-1,43¢
3,34¢
1,151
13 -8
Valle d'Aosta
-1,63¢
-1,56¢
5,00¢
1,810
14 -5
Toscana
0,71¢
0,94¢
0,42¢
2,076
15 =
Abruzzi
1,01¢
2,02¢
1,84¢
4,864
16 -3
Molise
2,65¢
2,69¢
-0,22¢
5,118
17 =
Puglia
1,94¢
2,80¢
0,62¢
5,362
18 =
Piemonte
3,09¢
2,62¢
-0,14¢
5,579
19 =
Liguria
2,83¢
1,73¢
1,12¢
5,675
20 =
Umbria
1,79¢
2,34¢
2,82¢
6,949

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.