Класация по области за 12 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,55¢

-3,14¢

-0,91¢

-7,603

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,17¢

-2,82¢

-1,43¢

-7,417

3 =

Emilia-Romagna

-1,93¢

-2,41¢

-1,17¢

-5,519

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,43¢

-2,10¢

0,99¢

-3,543

5 +2

Basilicata

-0,09¢

-3,06¢

0,25¢

-2,898

6 =

Sicilia

-0,95¢

-2,93¢

2,06¢

-1,821

7 +2

Lombardia

-0,40¢

0,74¢

-0,87¢

-0,531

8 +3

Campania

0,88¢

-1,08¢

-0,13¢

-0,325

9 -4

Marche

-0,42¢

-1,10¢

1,38¢

-0,133

10 =

Valle d'Aosta

-6,72¢

-7,05¢

0,00¢

0,000

11 +6
Sardegna
-1,50¢
-2,13¢
3,64¢
0,017
12 =
Lazio
0,24¢
-0,29¢
0,22¢
0,173
13 +6
Calabria
1,64¢
-1,78¢
0,47¢
0,335
14 -6
Toscana
0,30¢
0,13¢
0,36¢
0,784
15 =
Umbria
0,22¢
-0,28¢
2,38¢
2,323
16 -3
Abruzzi
0,64¢
2,00¢
0,77¢
3,411
17 -1
Molise
2,35¢
2,48¢
-0,92¢
3,908
18 -4
Liguria
2,80¢
0,18¢
1,17¢
4,154
19 -1
Piemonte
3,10¢
2,47¢
-0,39¢
5,186
20 =
Puglia
2,30¢
3,36¢
0,67¢
6,333

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.