Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,34¢

-3,16¢

-0,97¢

-7,469

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,94¢

-2,03¢

-1,96¢

-6,935

3 =

Emilia-Romagna

-2,42¢

-2,06¢

-1,33¢

-5,804

4 =

Trentino-Alto Adige

-2,35¢

-2,74¢

1,03¢

-4,058

5 +2

Marche

-1,59¢

-2,34¢

1,22¢

-2,708

6 -1

Sicilia

-1,88¢

-2,40¢

3,79¢

-0,495

7 +1

Lombardia

-0,13¢

0,64¢

-0,88¢

-0,377

8 +2

Valle d'Aosta

-3,67¢

-6,85¢

0,00¢

0,000

9 -3

Basilicata

0,74¢

0,00¢

-0,04¢

0,702

10 -1

Campania

1,07¢

-0,38¢

0,30¢

0,989

11 +2
Lazio
0,82¢
0,31¢
0,28¢
1,408
12 +2
Toscana
0,23¢
0,74¢
0,82¢
1,787
13 +2
Abruzzi
0,66¢
1,21¢
0,99¢
2,868
14 +2
Umbria
0,29¢
-0,02¢
2,72¢
2,993
15 -4
Sardegna
-0,65¢
-0,38¢
4,36¢
3,329
16 +3
Molise
0,87¢
4,50¢
-0,09¢
5,285
17 -5
Calabria
3,49¢
1,27¢
1,13¢
5,891
18 -1
Piemonte
3,69¢
3,33¢
-0,45¢
6,577
19 -1
Puglia
2,75¢
3,67¢
0,43¢
6,849
20 =
Liguria
3,07¢
3,46¢
1,72¢
8,242

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.