Класация по области за 21 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,71¢

-2,74¢

-1,88¢

-8,331

2 =

Veneto

-3,25¢

-2,73¢

-0,96¢

-6,939

3 =

Emilia-Romagna

-2,00¢

-1,29¢

-1,47¢

-4,764

4 +2

Trentino-Alto Adige

-1,96¢

-2,12¢

1,00¢

-3,081

5 -1

Marche

-0,93¢

-1,51¢

1,13¢

-1,317

6 +1

Lombardia

-0,08¢

0,54¢

-0,81¢

-0,352

7 +1

Valle d'Aosta

-3,77¢

-7,97¢

0,00¢

0,000

8 -3

Sicilia

-1,58¢

-1,95¢

3,67¢

0,135

9 +1

Basilicata

1,49¢

-0,51¢

-0,33¢

0,646

10 +2

Campania

1,33¢

-0,83¢

0,39¢

0,892

11 =
Toscana
-0,07¢
0,18¢
0,96¢
1,072
12 +1
Lazio
1,32¢
-0,14¢
0,33¢
1,509
13 +1
Abruzzi
0,51¢
0,93¢
1,07¢
2,512
14 +2
Umbria
0,30¢
0,66¢
2,89¢
3,852
15 +3
Molise
2,09¢
1,83¢
0,07¢
3,989
16 -7
Calabria
2,76¢
0,32¢
1,32¢
4,398
17 -2
Sardegna
-0,33¢
0,40¢
4,39¢
4,460
18 -1
Piemonte
2,95¢
2,38¢
-0,33¢
4,999
19 =
Puglia
2,26¢
2,65¢
0,68¢
5,591
20 =
Liguria
3,51¢
1,78¢
1,45¢
6,741

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.