Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,80¢

-3,36¢

-0,70¢

-7,864

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,08¢

-2,22¢

-1,65¢

-6,946

3 =

Emilia-Romagna

-2,00¢

-1,69¢

-1,46¢

-5,156

4 +4

Valle d'Aosta

-2,20¢

-1,97¢

0,00¢

-4,167

5 -1

Trentino-Alto Adige

-1,80¢

-1,35¢

1,38¢

-1,770

6 =

Lombardia

-0,44¢

0,04¢

-0,91¢

-1,310

7 =

Campania

0,50¢

-1,73¢

0,09¢

-1,144

8 +1

Sicilia

-1,57¢

-2,83¢

3,67¢

-0,726

9 -4

Marche

-0,47¢

-0,43¢

0,98¢

0,076

10 +1

Calabria

1,37¢

-1,57¢

1,15¢

0,950

11 -1
Basilicata
1,73¢
-0,61¢
0,11¢
1,229
12 =
Lazio
1,25¢
0,30¢
0,23¢
1,780
13 =
Toscana
0,58¢
1,72¢
0,71¢
3,005
14 =
Abruzzi
0,98¢
1,53¢
0,78¢
3,291
15 =
Sardegna
0,09¢
0,13¢
4,44¢
4,664
16 +1
Piemonte
2,88¢
2,77¢
-0,47¢
5,170
17 +2
Puglia
1,99¢
3,00¢
0,48¢
5,461
18 =
Molise
2,96¢
2,62¢
0,56¢
6,138
19 +1
Umbria
1,30¢
2,44¢
2,52¢
6,260
20 -4
Liguria
3,67¢
1,71¢
1,13¢
6,512

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.