Класация по области за 21 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,47¢

-4,70¢

0,00¢

-9,167

2 =

Veneto

-3,70¢

-4,00¢

-0,68¢

-8,372

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,76¢

-1,83¢

-1,03¢

-5,625

4 =

Emilia-Romagna

-1,47¢

-1,97¢

-0,79¢

-4,225

5 +7

Sicilia

-2,14¢

-5,03¢

3,95¢

-3,216

6 -1

Trentino-Alto Adige

-2,21¢

-1,88¢

1,35¢

-2,747

7 -1

Lombardia

-0,02¢

-0,22¢

-1,03¢

-1,276

8 +2

Basilicata

0,17¢

-0,85¢

-0,13¢

-0,798

9 -2

Sardegna

-1,34¢

-2,37¢

2,93¢

-0,777

10 -2

Campania

0,82¢

-0,57¢

-0,07¢

0,183

11 =
Lazio
0,59¢
-0,03¢
-0,10¢
0,461
12 +4
Molise
0,88¢
0,38¢
-0,23¢
1,029
13 -4
Marche
0,17¢
0,82¢
0,93¢
1,918
14 =
Toscana
0,95¢
0,93¢
0,14¢
2,023
15 +2
Liguria
1,28¢
0,05¢
0,74¢
2,067
16 -3
Puglia
0,79¢
1,55¢
-0,09¢
2,249
17 -2
Piemonte
1,96¢
1,72¢
-0,58¢
3,103
18 =
Abruzzi
1,33¢
2,73¢
0,42¢
4,490
19 =
Calabria
3,67¢
1,15¢
1,01¢
5,831
20 =
Umbria
1,53¢
4,60¢
1,82¢
7,950

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.